نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نقده

اميرعابدى سارا

اميرعابدى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صمدنژاد آى ناز

صمدنژاد آى ناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرزائى اميرحسين

ميرزائى اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معبودى حسنلوئى على

معبودى حسنلوئى على

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهرامى گوران آباد حسين

بهرامى گوران آباد حسين

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زينالى پريا

زينالى پريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان غربي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
داننده فاطمه

داننده فاطمه

مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شنگه

شنگه

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هشترخانى

هشترخانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان غربي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهدى اوغول بيگ

جهدى اوغول بيگ

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
امين پور

امين پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليارى

عليارى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آب خرابات

آب خرابات

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
پرويزى طاقچه جق

پرويزى طاقچه جق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقائى خاچك

آقائى خاچك

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بلقدر

بلقدر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورآذرى

پورآذرى

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدى على ملك

سعيدى على ملك

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زينال پور

زينال پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بستانچى

بستانچى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليانى زاده

خليانى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفدرى ئيلانلو

صفدرى ئيلانلو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خوش نيت

خوش نيت

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عطرى

عطرى

جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده نقده

احمدزاده نقده

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داودى

داودى

جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محرر

محرر

جغرافيا / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى كوپكلو

حسينى كوپكلو

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی