فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فريدونشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكنام زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5سال کانونی 82
ميكائيليان محسن ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
اسپنانى آخوره رامين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 9سال کانونی 164
ميكلانى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 55
خدادى خمسلو ندا انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 55
اصلانيان زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 44
كربعلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
رحيمى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 36
سپيانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
اصلانى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
اصلانى انسانی فلسفه / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
رحيمى انسانی جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 42
خودسيانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
سپيانى انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 13
مليانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 50
اندرزگو تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20