بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بادرودكاشان


احمدى ده آبادى زهرا

احمدى ده آبادى زهرا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ذاكريان بادى

ذاكريان بادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی