بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بادرودكاشان

احمدى ده آبادى زهرا

احمدى ده آبادى زهرا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زراعتى

زراعتى

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موذنى

موذنى

علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعيديان خالد آبادى

سعيديان خالد آبادى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذاكريان بادى

ذاكريان بادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی