دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهاقان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موسوى سعيده السادات ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
كاظمى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 79
سلطانى مريم انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
شاه حسينى محمد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 49
وحيدى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
يزدانى فر على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
ملاقاسمى اميد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
ضرغامى وحيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 60
زهتاب ريحانه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
آقايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 66
گنجعلى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
خالقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
فروزنده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 55
هاشمى انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 55
زمانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
سلطانى انسانی جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
مرتضوى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 47
مرادخانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
احمديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
صادقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 36
تقوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 57
حاج خدابخشى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
جانقربان ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 22
محمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
هاشميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 13
مسيبى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
جلالى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 38
ايدر انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
سعيدى ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
عنايتى تجربی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 53
رجب زاده انسانی تاريخ / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
جليلى انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ذوالفقارى تجربی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 56
كهن كار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 63
فرهمنديان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
جهانبخش ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ترابى انسانی فلسفه / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
فروزنده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 33
رنجبران انسانی جغرافيا / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 13