دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهاقان

موسوى سعيده السادات

موسوى سعيده السادات

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمى محمد

كاظمى محمد

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
آقابابايى محبوبه

آقابابايى محبوبه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسى زهرا

عباسى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سلطانى مريم

سلطانى مريم

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شاه حسينى محمد

شاه حسينى محمد

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
وحيدى محمد

وحيدى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يزدانى فر على

يزدانى فر على

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ملاقاسمى اميد

ملاقاسمى اميد

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ضرغامى وحيد

ضرغامى وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهتاب ريحانه

زهتاب ريحانه

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عكاشه مجيد

عكاشه مجيد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خالقى

خالقى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فروزنده

فروزنده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حيدرزاده

حيدرزاده

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حاج خدابخشى

حاج خدابخشى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جانقربان

جانقربان

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشميان

هاشميان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسيبى

مسيبى

مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مطالعات خانواده / دانشگاه اردکان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ايدر

ايدر

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عنايتى

عنايتى

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

تاريخ / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جليلى

جليلى

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كهن كار

كهن كار

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرهمنديان

فرهمنديان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

فقه وحقوق امامي / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جهانبخش

جهانبخش

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

فلسفه / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فروزنده

فروزنده

مهندسي عمران / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

جغرافيا / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كيانفر

كيانفر

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حجازى

حجازى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی