فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فولاد شهر

كچوئى سفيد دشتى محمدحسين

كچوئى سفيد دشتى محمدحسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسمعيلوند حسن

اسمعيلوند حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيخ الاسلام زهرا

شيخ الاسلام زهرا

حقوق / دانشگاه اصفهان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قجرى مهرى

قجرى مهرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى جوزدانى حميدرضا

محمدى جوزدانى حميدرضا

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
حسن پور كيانا

حسن پور كيانا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بختياروند سينا

بختياروند سينا

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهادر

بهادر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسنوند

حسنوند

زبان ايتاليايي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
جاوند

جاوند

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
لموچى

لموچى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مومنيان

مومنيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نامجو

نامجو

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
اكبرى

اكبرى

زبان شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كاظمى نورالدين وندى

كاظمى نورالدين وندى

تاريخ / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
درى سده

درى سده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خادمى اصل

خادمى اصل

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی