داران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر داران

سليمانى ريحانه

سليمانى ريحانه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى دمنه فاطمه

كريمى دمنه فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صابرى فرشيد

صابرى فرشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى دمنه

محمدى دمنه

مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى نهر خلجى

جعفرى نهر خلجى

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احمدى دارانى

احمدى دارانى

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظرى ماينده

نظرى ماينده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلشاه

گلشاه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نورى خويگانى

نورى خويگانى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بختيار دارانى

بختيار دارانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی