گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گلپايگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مدنى سيد على ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 60
مقدسى سحر تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
شعاعى حامد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 60
رياضت مهران ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 66
فصاحت فاطمه ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
خادمى حسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 53
آخوندى نيلوفر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
امام جمعه سيدامين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
زينلى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
عباسى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
رفيعى سحر انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
شيرزادى پوريا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 63
اطيابى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 25
خوشنويسان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
ريحانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
ياورى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 68
صالحى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
موسوى انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
عليرضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 50
اعظمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 11
زمانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 20
مهرابى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
سيفى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
فياضى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 78
زينلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
نوبخت تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
ياورى ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
شفيعى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 49
جمشيدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 36
فيروزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 10
قائدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 12
مجيدى ریاضی مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 8
ميرمهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 20
آقاشاهى ریاضی مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 6
عظيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
دلاور انسانی جغرافيا / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
عبدالمنافى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 27
اكرمى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 24
نورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
دلگشائى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 10
شايسته ریاضی فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
ناصرى ریاضی فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
منصورى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 9
طالارى ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 18
ياورى تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16