شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهرضا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاجى دولو محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
اسفندپور عارفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 68
سالك سارا انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / شبانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
ولى زاده مهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 7سال کانونی 141
دباغ محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
شايان مينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 82
اسفندپور عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 69
كوه گرد سعيد ریاضی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
قديرى محمد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
صادقى صائب ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 7سال کانونی 103
زمانى حميد رضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 54
شكرانى هانيه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
عشقى محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
رضايى ريحانه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
سمنان سحر تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
طهرانى محمدرضا انسانی حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
كيانى وحيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 65
عطار نيره ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 22
خليلى نازفر ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 40
براهيمى پرنيان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 11
عمو على خسروآبادى زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
عرب مختارى احمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 36
عرب مختارى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 15
فيضى وحيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
پژوهنده اشكان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 59
طباطبايى پرنيان السادات ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 61
غلامى مهشاد انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
اسماعيل زاده موسى آبادى مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
الصاق عليرضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
اسلامى امير حسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
محمدى انسانی حسابداري / دانشگاه اصفهان / شبانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
يوسفى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 20
معصومشاه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 43
فاتحى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 39
كثيرى انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 18
عبدالى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
كمانى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
جمالى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 2سال کانونی 41
قاسم عسگرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 52
جوهرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 82
اعتصامى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 81
بهزادى انسانی مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
طبائيان ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
نوروزى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 40
همائى انسانی علوم سياسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فخار انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 43
بهزادفر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 44
ملكيان تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 66
اسماعيلى نصرآبادى ریاضی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
قرقانلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
شعاعى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 57
كند آور انسانی جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
سهرابى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 73
بگى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
مصدقيان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
سودايى انسانی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
قديمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 40
اسلامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
شجاعى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
ياثرى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
قرقانى پور انسانی جغرافيا / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
حسين پور انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
مميز انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
جابر انصارى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 23
محمدقاسمى انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
مومنيان انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
شريف انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 42
پالاهنگ انسانی حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 14
تاكى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
قريشى انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
زمانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
موسوى انسانی جغرافيا / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
نورشرق دهاقانى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 6
موسوى ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
ملكيان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
مطهر انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
آقاخانى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
عليان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 60
عرب صالحى نصرآبادى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 17
انصاريپور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 34
غزنوى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 37
موسوى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
لطفى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
توسن زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
حيدرى ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
صالحى تله بازلو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
جعفرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 36
نظرى عمروآبادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 36
طياره ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مولايى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 26
شمسبگى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
انصارى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
حميدى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
عموهادى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
رمضانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
كرمانپور انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 18
بهرامى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
مردانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
نادرى دره شورى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 25
آقاسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 34
باباربيع انسانی جغرافيا / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
نصيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 18
رضايى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 36
ميرزايى انسانی تاريخ / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 21
جمالى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 38
رضوى زاده ریاضی علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال کانونی 40
عباسى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
اكبرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 2سال کانونی 40
دباغ انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 2سال کانونی 23
رئيسى شهرضايى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 24
كفاش ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
رضائى درزى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 24
حسن زاده تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
شريفانى انسانی زبان شناسي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 22
خوش نظر تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 14
ترابى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
آذركيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 31
نقوى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 60
نقوى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 45
كريمى تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
فاتحى تجربی زمين شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
سبزوارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 5سال کانونی 92
باقرپور تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
رنجبران تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
يوسفيان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
ذهبى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 19
هاشميان تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
نادرى دره شورى تجربی مهندسي توليدات گياهي - دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 33
جعفرپور تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 39