لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لالي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 50
اباذرى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 58
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
خسروى بابادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
احمدفخرالدين ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
حاجى پور ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
خدرى دوستعلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
حاجى پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 19
خدرى ميرقائد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 37
سلجوقى نشان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
چراغى ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 18
هزاريان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
مهرى بابادى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
جمالپور تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 44
هزاريان ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 34
سلجوقى نشان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
موسوى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 18
احمدى ميرقائد تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 19