مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مسجدسليمان

مهمدى مصطفى

مهمدى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گندلى داراپور فهيمه

گندلى داراپور فهيمه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد طالبى فريدنى نيما

سيد طالبى فريدنى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خسروى سينا

خسروى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نصيرى رضا

نصيرى رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرجى كاهكش محسن

فرجى كاهكش محسن

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مورى بازفتى على

مورى بازفتى على

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمى نيا

كاظمى نيا

مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ظاهرى

ظاهرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خرمى نيا

خرمى نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بابا احمدى

بابا احمدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمى گمارى

قاسمى گمارى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابا احمدى

بابا احمدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحى فرگنى

صالحى فرگنى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرتضى سرمورد

مرتضى سرمورد

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عيدوندى

عيدوندى

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خدرى

خدرى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سخن سنج

سخن سنج

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگيرى كلايى

جهانگيرى كلايى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهمدى

مهمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيرمردى

شيرمردى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرش

آرش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شاهسوندى

شاهسوندى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمى صالح بابرى

قاسمى صالح بابرى

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى پور بيرگانى

تقى پور بيرگانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

فيزيک / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسن اديب پور

حسن اديب پور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيانپور برجوئى

كيانپور برجوئى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی