مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مسجدسليمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهمدى مصطفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
سيد طالبى فريدنى نيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 82
خسروى سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 62
نصيرى رضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
فرجى كاهكش محسن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 23
مورى بازفتى على ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 16
كاظمى نيا ریاضی مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 41
ظاهرى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 63
خرمى نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
بابا احمدى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
بابا احمدى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
بهادرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 30
خدادادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 15
طاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال کانونی 76
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 21
صالحى فرگنى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 49
مرتضى سرمورد ریاضی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
عيدوندى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 20
خدرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 12
سخن سنج تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
جهانگيرى كلايى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 6
كمالى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 3سال کانونی 34
صادقى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 36
مهمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 42
شيرمردى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
آرش تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
حسينى انسانی جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 38
شاهسوندى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 37
قاسمى صالح بابرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 24
فرهادى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
تقى پور بيرگانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
عزيزى ریاضی فيزيک / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 20
حسن اديب پور تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
نبوى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12