قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قادراباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكنام رويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
اكبرزاده زانوقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 22
عباسى سيمكانى ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 30
روشناس انسانی علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
عباس پور تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
خسروانيان تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13