قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قادراباد

نيكنام رويا

نيكنام رويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرزاده زانوقى

اكبرزاده زانوقى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسى سيمكانى

عباسى سيمكانى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
روشناس

روشناس

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباس پور

عباس پور

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروانيان

خسروانيان

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی