خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى سيد محسن انسانی علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
قائدى عبدالرحمن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 28
سردار حسن ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
مهرورى سعيد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
مجيدى يونس ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
بخشى زاده عبدالكريم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
رستم پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
نوبهار تجربی پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 8
صلاحى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 15
صادقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 10
ابونجمى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 33
مطلوب ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
شمسى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
كاملى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
مقدسى تجربی مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 20
پولادرگ تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 23