ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ني ريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سلحشور حميد رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
خاموشى حميد رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 52
عبدى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 38
قلى پور مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
جذابى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
مرتضوى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 48
صيادكوه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 92
افسر تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
حدادان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
باغبان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 104
طاطى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 51
انصارى پور ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 8
شاميرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
صنعتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
بيگى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 53
قره قانى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
قرائى جمالى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 7
بيات انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
حسين پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
سعادت تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
بيگى انسانی حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 10
تورج راد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 52
بيگى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
مير شكارى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 33
بگى انسانی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 10
قرائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 33
بيگى انسانی زبان شناسي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 12
بهرام پرور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 20
ارجمند تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 22
اسماعيلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
عاشورى ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
شفيعى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
كردگارى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
بختيار ریاضی علوم ومهندسي اب / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 11