لار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معتمد محمد على انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
ايجادى احسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
ارفع محمد امين انسانی مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
خوشه چين زهرا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
بيمون نژاد فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
دالان گرد عاطفه انسانی روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
عسكر پور مرضيه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
طالبى احسان انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 19
جعفرى اطهر انسانی روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 38
هاشمى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
صديق تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 45
شادمهر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 73
زرگريان لار انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
ستوده لار تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 26
صدر تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
قهرمانى تجربی روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 23
اعتقادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 1سال کانونی 19
مراغه تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 1سال کانونی 26
اسدى لارى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
حق شناس تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13