رستم كلا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رستم كلا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كرامتى رستمى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
متولى رستمكلائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال از سوم دبيرستان 27
حيدرى ظهيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
حبيبى رستمكلائى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
صالحى رستمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 26