بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بابلسر

جهانيان بهنميرى سيد على

جهانيان بهنميرى سيد على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يوسف نژاد رها

يوسف نژاد رها

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيك بخش ذاتى كاميار

نيك بخش ذاتى كاميار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مقدسى سيدرضا

مقدسى سيدرضا

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اسلامى ميلاد

اسلامى ميلاد

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميراشرفى لنگرودى سيده فاطمه

ميراشرفى لنگرودى سيده فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرزان محمد

فرزان محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غفارى سيد هليا

غفارى سيد هليا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على نژاد تيلكى امير حسين

على نژاد تيلكى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضاپور نسيم

رضاپور نسيم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيفى عرفان

سيفى عرفان

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمدعليپور پارسا

محمدعليپور پارسا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پورحيدر خشكرودى حسن

پورحيدر خشكرودى حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شجاعى چراتى حميد رضا

شجاعى چراتى حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قلى تبار اوجاكى مهديه

قلى تبار اوجاكى مهديه

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على گل نيا سماكوش حامد

على گل نيا سماكوش حامد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بذرافشان محمد

بذرافشان محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مردان زاده مبينا

مردان زاده مبينا

زبان وادبيات عربي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسينى روشن سيدياسين

حسينى روشن سيدياسين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدپور روشن

محمدپور روشن

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاتم زاده عربى

حاتم زاده عربى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانپور

رمضانپور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عارفى راد

عارفى راد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دامن گير

دامن گير

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نعمتى كلائى

نعمتى كلائى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقابراريان

آقابراريان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سحرخيز

سحرخيز

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اژدرى

اژدرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غلاميان درزى نقيبى

غلاميان درزى نقيبى

علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهدى تبار

مهدى تبار

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رهى

رهى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اباذرى بهنميرى

اباذرى بهنميرى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمضانى احمدى

رمضانى احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
حسينى پور

حسينى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفيان ورزقان

نجفيان ورزقان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شجاعى چراتى

شجاعى چراتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
ملابرارى

ملابرارى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خيرالامور

خيرالامور

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديندار

ديندار

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ولى پور

ولى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آسمانى مقدم

آسمانى مقدم

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شارع پور

شارع پور

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نامور

نامور

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قدم پور باقرى

قدم پور باقرى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسلامى وزملائى

اسلامى وزملائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب فيروزجائى

عرب فيروزجائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دامچى

دامچى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
موسى پور احمدى

موسى پور احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي برق / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلاميان قادى

غلاميان قادى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بوستانى

بوستانى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشناس

روشناس

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسميان بهنميرى

قاسميان بهنميرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقريان

باقريان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گيلانى شيروان

گيلانى شيروان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خرميان

خرميان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسين پور نقيبى

حسين پور نقيبى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى پور

حسينى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن تبارفيروزجائى

محسن تبارفيروزجائى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باباجانى بابلى

باباجانى بابلى

مهندسي برق / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجى پور باقرى

حاجى پور باقرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور حسين ميرى

پور حسين ميرى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پناهنده

پناهنده

علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بصيرى

بصيرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى كفشگرى

يوسفى كفشگرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدادادنژاد شوركى

خدادادنژاد شوركى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذكايى

ذكايى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضان نژاد

رمضان نژاد

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريم تبار احمدچالى

كريم تبار احمدچالى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحيمى قادى

رحيمى قادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين پور ركنى

حسين پور ركنى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرميران راه كلائى

ميرميران راه كلائى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فريدون

فريدون

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيخى عزيزى

شيخى عزيزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصغرپور

اصغرپور

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مختارى عزيزى

مختارى عزيزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جهانيان بهنميرى

جهانيان بهنميرى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايرانيان

ايرانيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خلخالى

خلخالى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقابزرگ نژاد كله بستى

آقابزرگ نژاد كله بستى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورعلى اكبر كله بستى

پورعلى اكبر كله بستى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ربيعيان سرخى

ربيعيان سرخى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيب زاده خشكرودى

حبيب زاده خشكرودى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تورانداز كنارى

تورانداز كنارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرميان

خرميان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونکنار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفقت

شفقت

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرشد طلب

مرشد طلب

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونکنار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی