تنكابن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تنكابن

خانعلى جواد

خانعلى جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شريف حسن زينب

شريف حسن زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيما فاطمه

سيما فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صفرى فرد عليرضا

صفرى فرد عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسم آبادى اميرحسين

قاسم آبادى اميرحسين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اكبرى شهرك نگار

اكبرى شهرك نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خلخالى مائده

خلخالى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صديق تنكابنى محبوبه

صديق تنكابنى محبوبه

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اسعدى محمد

اسعدى محمد

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلطانى نيوشا

سلطانى نيوشا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اذعانى على

اذعانى على

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نژادمقدم امين

نژادمقدم امين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
رحيمى مقدم پوريا

رحيمى مقدم پوريا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وطن دوست پروانه

وطن دوست پروانه

فرش / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
اشكوارى حميدرضا

اشكوارى حميدرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طريقى برزمندانى على

طريقى برزمندانى على

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي تنکابن،رامسر،عباس اباد

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريمى شيرودى محمد

كريمى شيرودى محمد

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احسانى بهداد

احسانى بهداد

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اشكبارى على

اشكبارى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خلعتبرى ليماكى زهرا

خلعتبرى ليماكى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرم خواه زينب

خرم خواه زينب

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
معصومى مهدى

معصومى مهدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عكاس زنگبارى ثابت هومن

عكاس زنگبارى ثابت هومن

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اكرا رمضانى فاطمه

اكرا رمضانى فاطمه

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
لاچينى فاطمه

لاچينى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كاظمى الموتى حسين

كاظمى الموتى حسين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالح درجانى پدرام

صالح درجانى پدرام

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قليزاده زينب

قليزاده زينب

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مجاهد حامد

مجاهد حامد

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شكيبا مهنا

شكيبا مهنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علائى وركى سيدمحمد

علائى وركى سيدمحمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعادتمند فاطمه

سعادتمند فاطمه

مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حاتمى سيدفاضل

حاتمى سيدفاضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دولتشاهى رضا

دولتشاهى رضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ساحلى محمدامين

ساحلى محمدامين

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
كروى مرتضى

كروى مرتضى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شورج نگين

شورج نگين

مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عليخانى پوريا

عليخانى پوريا

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلين اميرى فاطمه

گلين اميرى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
قنبرى عاطفه

قنبرى عاطفه

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بشيرى معصومه

بشيرى معصومه

مترجمي زبان عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
راد على

راد على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على پور تكامجانى نسيم

على پور تكامجانى نسيم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابهرى الناز

ابهرى الناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ساعدى ياشار

ساعدى ياشار

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خاكى پويا

خاكى پويا

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
جنت امانى مائده

جنت امانى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
گلين حسين پور مهديه

گلين حسين پور مهديه

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شورميج ميلاد

شورميج ميلاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شيخ محمودى زهرا

شيخ محمودى زهرا

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
الهيارى مريم

الهيارى مريم

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرامرزى سعيد

فرامرزى سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك دوست پرهام

نيك دوست پرهام

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
باقرزاده مهرداد

باقرزاده مهرداد

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صمدى شقايق

صمدى شقايق

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ذبيحى شقايق

ذبيحى شقايق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بابكى فائزه

بابكى فائزه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشكوريان زهره

اشكوريان زهره

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصراله زاده على

نصراله زاده على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسلمى مهدى

مسلمى مهدى

حسابداري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
روجائى

روجائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورصادقى

پورصادقى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پرهيزكار

پرهيزكار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى تواسانى

حيدرى تواسانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اشكوريان

اشكوريان

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ستوده

ستوده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحى لاتك

صالحى لاتك

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رمضانى سياه خلكى

رمضانى سياه خلكى

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
منتظرى

منتظرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بشيرى نهنجى

بشيرى نهنجى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معافى

معافى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مرشدى تنكابنى

مرشدى تنكابنى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آلمال

آلمال

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كركبودى

كركبودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عصرى

عصرى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسينى پورشانديز

حسينى پورشانديز

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي تنکابن،رامسر،عباس اباد

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
منصوركيايى

منصوركيايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زبردست

زبردست

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مشهدى هراتى

مشهدى هراتى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيرودعشوريان

شيرودعشوريان

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گليجانى مقدم

گليجانى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يحيى پور نورانى

يحيى پور نورانى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

8سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نجاتى

نجاتى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آقابابائى

آقابابائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اقبالى

اقبالى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گيل

گيل

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ارشادى نياء

ارشادى نياء

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دليلى

دليلى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ساحلى

ساحلى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نشتاابراهيمى

نشتاابراهيمى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خلعتبرى

خلعتبرى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اكبركمالى

اكبركمالى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى تواسانى

حيدرى تواسانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهيم طالشى

ابراهيم طالشى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خليليان

خليليان

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پاليزوان

پاليزوان

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لزريوسفى

لزريوسفى

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وليدى

وليدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شاهپورى

شاهپورى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسم پور

قاسم پور

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سياسرنژاد

سياسرنژاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرپسندى

باقرپسندى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خلعتبرى

خلعتبرى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوعدوست

نوعدوست

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بحرى

بحرى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شاه نورى

شاه نورى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كاظمى توانى

كاظمى توانى

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جمشيدى حامد

جمشيدى حامد

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شورميج

شورميج

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حلوائى

حلوائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بصيرت

بصيرت

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اشكوريان

اشكوريان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطان لو

سلطان لو

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امين پور

امين پور

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدنژاد

احمدنژاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى نيكو

رضائى نيكو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملائى توانى

ملائى توانى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
گليجى

گليجى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آرمانى

آرمانى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصوركيايى

منصوركيايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصوركيائى

منصوركيائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفى خانى

صفى خانى

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهروزى

بهروزى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شرف زاده

شرف زاده

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

7سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
الهاكى

الهاكى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دليلى

دليلى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاهرى

شاهرى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ذاكر

ذاكر

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناجى

ناجى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقتدر

مقتدر

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى خولنجانى

مرادى خولنجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خانجانى ثانى

خانجانى ثانى

علوم اقتصادي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جعفرى بالابندى

جعفرى بالابندى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشهدى آقا

مشهدى آقا

مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيلى فتيده

اسماعيلى فتيده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درويشان

درويشان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس قربانى

عباس قربانى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ضالى

ضالى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوركيايى

منصوركيايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دريانى

دريانى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

5سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
داج ليرى

داج ليرى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زبردست

زبردست

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جاويد

جاويد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارشاديان

ارشاديان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاكوئى

كاكوئى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشكانى

اشكانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پنجى

پنجى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حقيقيان

حقيقيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايزدپناه

ايزدپناه

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيروانى

شيروانى

مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آتش زر

آتش زر

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرودى

شيرودى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هميشبورى

هميشبورى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيك فرجام

نيك فرجام

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على رمجى

على رمجى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ميرزا آقايى

ميرزا آقايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آريان پور

آريان پور

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برخى

برخى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى توبن

اكبرى توبن

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عابدى شيرجوپشت

عابدى شيرجوپشت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اشكورچورتى

اشكورچورتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحى مرشت

فتحى مرشت

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى توبن

اكبرى توبن

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريدپور

مريدپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جورابراهيميان

جورابراهيميان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسى سروش

موسى سروش

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقى صياد محله

صادقى صياد محله

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی