قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قائم شهر

نوذرى ميراركلائى فاطمه

نوذرى ميراركلائى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شوبى اميررضا

شوبى اميررضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
واحدى جواد

واحدى جواد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نظرى آهنگركلائى اميرحسين

نظرى آهنگركلائى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
امامى امير محمد

امامى امير محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تقوى زنجانى فاطمه

تقوى زنجانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قنبرى سفيدارگله محمد

قنبرى سفيدارگله محمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهادى پرى ناز

فرهادى پرى ناز

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خراز لادن

خراز لادن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع فرهان

زارع فرهان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمد زاده گرائيلى محدثه

محمد زاده گرائيلى محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحى اميرحسين

صالحى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانيان محمد جواد

دهقانيان محمد جواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چابوك محمد ابراهيم

چابوك محمد ابراهيم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صمدى كوچكسرائى كامياب

صمدى كوچكسرائى كامياب

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مراديان كوچكسرائى ياسمين

مراديان كوچكسرائى ياسمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على نژاد آرمان

على نژاد آرمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نوروزى محمد

نوروزى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فروتن قادى كلائى هومان

فروتن قادى كلائى هومان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
غلامى محمدحسين

غلامى محمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنى چمازكتى عرفان

محسنى چمازكتى عرفان

حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى جور جاده سيد على اصغر

محمدى جور جاده سيد على اصغر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حبيبى چالى نيما

حبيبى چالى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى چاشمى سيد امين

موسوى چاشمى سيد امين

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يزدانى آق مشهدى زهرا

يزدانى آق مشهدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رجبى پرناز

رجبى پرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
طيبى نيما

طيبى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسدى كفشگرى اميرحسين

اسدى كفشگرى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طورانى ماليدره مريم

طورانى ماليدره مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمودى عالمى دنيا

محمودى عالمى دنيا

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادى قاديكلائى سيده فاطمه

مرادى قاديكلائى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملكى دانيال

ملكى دانيال

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اولادى قاديكلائى محمد امين

اولادى قاديكلائى محمد امين

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
مشهدبان اسكندركلائى اميرمحمد

مشهدبان اسكندركلائى اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يارى ساروكلائى زهرا

يارى ساروكلائى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى طارسى نيما

صادقى طارسى نيما

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابكايى فاطمه

ابكايى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جودى فائزه

جودى فائزه

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مقيمى تيلمى مهرشاد

مقيمى تيلمى مهرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرپور قادى محمد جواد

صفرپور قادى محمد جواد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
داداشى فاطمه

داداشى فاطمه

مديريت صنعتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گرگانى فيروزجائى على

گرگانى فيروزجائى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقصودى ريحانه

مقصودى ريحانه

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عالمى معصومه

عالمى معصومه

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
درويشى عادله

درويشى عادله

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صمدى زينب

صمدى زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رمضانى سيده كوثر

رمضانى سيده كوثر

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يوسفى اميرمحمد

يوسفى اميرمحمد

مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نوربخش سيده پارميدا

نوربخش سيده پارميدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بابايى صلحدار كلايى على

بابايى صلحدار كلايى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى احسان

صادقى احسان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شكريان محمد جواد

شكريان محمد جواد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درويش نيا فاطمه

درويش نيا فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريمى شور كچالى مژگان

كريمى شور كچالى مژگان

مهندسي صنايع / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جبارى دانيال

جبارى دانيال

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى على

كريمى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كابلى نگار

كابلى نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خيرخواه كفشگرى محيا

خيرخواه كفشگرى محيا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محسنى فاطمه

محسنى فاطمه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقى پور طاهر سرور

تقى پور طاهر سرور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على نژاد تينا

على نژاد تينا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميراسمعيلى زينب

ميراسمعيلى زينب

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لطيفى تارا

لطيفى تارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برزوئى كوتنائى مصطفى

برزوئى كوتنائى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قابلى كاديجانى اميرمحمد

قابلى كاديجانى اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذبيحى فاطمه

ذبيحى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلانترى كيميا

كلانترى كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امينى الهه

امينى الهه

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قائمى الميرا

قائمى الميرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيره معصومه

پيره معصومه

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رعيتى دهسرائى كيهان

رعيتى دهسرائى كيهان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرجى فوتمى مهديه

فرجى فوتمى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرى كسليانى پدرام

اميرى كسليانى پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادقى هردورودى هانيه

صادقى هردورودى هانيه

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حقانى قاسم خيلى محمد

حقانى قاسم خيلى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدعلى زابلى غزال

محمدعلى زابلى غزال

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائى گشنيانى محمد

رضائى گشنيانى محمد

فيزيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نژادى كلاريجانى محمد امين

نژادى كلاريجانى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
درويشى فاطمه

درويشى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قادرى قاديكلايى فاطمه

قادرى قاديكلايى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفرى مجتبى

صفرى مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسوى سيده فاطمه

موسوى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درزى بور خانى صديقه

درزى بور خانى صديقه

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهرويه سمنانى مبينا

دهرويه سمنانى مبينا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضائى كوچكسرائى

رضائى كوچكسرائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيدر پور

حيدر پور

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عرب فيروزجائى

عرب فيروزجائى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نيك خو كفشگركلائى

نيك خو كفشگركلائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورمند

پورمند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شمسى تلوكى

شمسى تلوكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اولاديان

اولاديان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى حاجى

موسوى حاجى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجيدى قاديكلائى

مجيدى قاديكلائى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طهماسبى اوريمى

طهماسبى اوريمى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نقى پور

نقى پور

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عظيمى قاديكلائى

عظيمى قاديكلائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نيكزاد جمنان

نيكزاد جمنان

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آذرپور پرچيكلائى

آذرپور پرچيكلائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رنجبر كوچكسرائى

رنجبر كوچكسرائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كهفى

كهفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عاليشاه پركو

عاليشاه پركو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روهنده

روهنده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حزنيان

حزنيان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهمنش

بهمنش

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فلاح كفشگرى

فلاح كفشگرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرام زاده

بهرام زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسى لهرمى

شمسى لهرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومى گرجى

معصومى گرجى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چالاكى

چالاكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امامى قره حاجلو

امامى قره حاجلو

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسكرساروى

مسكرساروى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عمادى

عمادى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قربانى چمازكتى

قربانى چمازكتى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى گالشى

احمدى گالشى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى وسطى كلائى

جعفرى وسطى كلائى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسميان ركنى

قاسميان ركنى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آهنگرى آهنگركلائى

آهنگرى آهنگركلائى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دادمهر

دادمهر

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يحيى زاده ملك خيلى

يحيى زاده ملك خيلى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقرى كوچكسرائى

باقرى كوچكسرائى

فيزيک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شعبانى اتوئى

شعبانى اتوئى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوى ملك خيلى

موسوى ملك خيلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علمى

علمى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى كوچكسرائى

حسينى كوچكسرائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كوپائى حاجى

كوپائى حاجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضوى قاديكلائى

رضوى قاديكلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على پور قاديكلائى

على پور قاديكلائى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جهانى تپه سرى

جهانى تپه سرى

زيست شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ركنى

ركنى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوراصغر

پوراصغر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى كلاريجانى

شريفى كلاريجانى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رادخوى گالشكلائى

رادخوى گالشكلائى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين نژاد آهنگر

حسين نژاد آهنگر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گرائلى

گرائلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ذبيحى شيخرجه

ذبيحى شيخرجه

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدپور قادى

محمدپور قادى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اژير

اژير

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ريحانى

ريحانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حيدرى اسك

حيدرى اسك

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دادوئى نژاد

دادوئى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دادويه

دادويه

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شوش صنمى

شوش صنمى

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ولى زاده گلبرگ

ولى زاده گلبرگ

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اكبرى وسطى كلائى

اكبرى وسطى كلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى راد

محمدى راد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغرى ابوخيلى

اصغرى ابوخيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاح زاده ريكنده

فلاح زاده ريكنده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يونسى المشيرى

يونسى المشيرى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قنبرى نجار

قنبرى نجار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
متانى

متانى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى گل افشانى

محمدى گل افشانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرى سوادكوهى

جعفرى سوادكوهى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى قادى

مرادى قادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح رضوانكلائى

فلاح رضوانكلائى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درزى بورخانى

درزى بورخانى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خرم نژاد

خرم نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رزاقى قاديكلائى

رزاقى قاديكلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هادوى

هادوى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بى آزار

بى آزار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع ايوكى

زارع ايوكى

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روحى قاديكلائى

روحى قاديكلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهره دار

بهره دار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشم زاده وندى

هاشم زاده وندى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وفائى ديلمى

وفائى ديلمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رمضانى بور خانى

رمضانى بور خانى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متدين

متدين

علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تورانى

تورانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرادى چراتى

مرادى چراتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى كوتنائى

سليمانى كوتنائى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فولادى سوادكوهى

فولادى سوادكوهى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ربوسه

ربوسه

حقوق / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عابدى لفورى

عابدى لفورى

جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ارجمند شكورى

ارجمند شكورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح نژاد تالار پشتى

فلاح نژاد تالار پشتى

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضازاده بهنميرى

رضازاده بهنميرى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تقى پور چپى

تقى پور چپى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانى وسطى كلائى

زمانى وسطى كلائى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لطفى عمران

لطفى عمران

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى كسليانى

موسوى كسليانى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهيمى قاديكلائى

ابراهيمى قاديكلائى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسيح پور تلوكى

مسيح پور تلوكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابا گلى

بابا گلى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يزدانى المشيرى

يزدانى المشيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آراسته كفشگرى

آراسته كفشگرى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوذرى ميرار كلائى

نوذرى ميرار كلائى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پارسا كرد آسيابى

پارسا كرد آسيابى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غضنفرى

غضنفرى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى ابو كلائى

محمدى ابو كلائى

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاهرى چپى

طاهرى چپى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمى ميدانسر

قاسمى ميدانسر

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اصغرى قارنسرائى

اصغرى قارنسرائى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يداللهى قاديكلائى

يداللهى قاديكلائى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مرزبان عباس آبادى

مرزبان عباس آبادى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بادسار

بادسار

حقوق / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلامى

كلامى

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حق شناس قاديكلائى

حق شناس قاديكلائى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجيان پاشاكلايى

حاجيان پاشاكلايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وفائى دركلائى

وفائى دركلائى

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حق دوست

حق دوست

مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرموسوى ساروكلائى

ميرموسوى ساروكلائى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
متانى بورخيلى

متانى بورخيلى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سرفلاح

سرفلاح

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى مرزيدره

محمدى مرزيدره

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدى كالى

محمدى كالى

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوى

قوى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى متانكلائى

حسينى متانكلائى

مهندسي صنايع / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روستا

روستا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلامى وزملائى

اسلامى وزملائى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسين زاده ملك كلائى

حسين زاده ملك كلائى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى از اندهى

حسينى از اندهى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گوران

گوران

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومن آبادى

مومن آبادى

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پوررجب سارزى

پوررجب سارزى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيفى سوادكوهى

سيفى سوادكوهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن پور خطير

حسن پور خطير

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى سوادكوهى

جعفرى سوادكوهى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى كروائى

مرادى كروائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سرورى قاسم خيلى

سرورى قاسم خيلى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى سيف كتى

هاشمى سيف كتى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانى زيارى

احسانى زيارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عليزاده ملك كلائى

عليزاده ملك كلائى

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تقوائى جويبارى

تقوائى جويبارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يحيائى

يحيائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضى

رضى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودى لموكى

محمودى لموكى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذاكرى شهرود كلائى

ذاكرى شهرود كلائى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرجى نژاد

گرجى نژاد

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى شهرودى

محمدى شهرودى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ارحمى گلمائى

ارحمى گلمائى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى كار سالارى

كمالى كار سالارى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرخ نيا

فرخ نيا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى تلوكى

قاسمى تلوكى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسنى توكلى

محسنى توكلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سركارى

سركارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاكرى جويبارى

شاكرى جويبارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظلومى مراغه

مظلومى مراغه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى على آبادى

اسدى على آبادى

زيست شناسي گياهي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقرى قاديكلائى

باقرى قاديكلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رده

رده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لزربرزگر

لزربرزگر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسمعيل نيا

اسمعيل نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى سيدى

حسينى سيدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوى سياهرود كلائى

تقوى سياهرود كلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رازقى قادى

رازقى قادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تيمورى سارو كلائى

تيمورى سارو كلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی