آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آمل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نورانيان اميرى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
فضلى محمد رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
قاسم پور حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 50
شكوهيان سيداحمدرضا انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
رسولى پرنيان هنر سينما / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 33
ايمانى شاهاندشتى حسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
پهلوان عارف انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
حسينى سيد على اكبر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
هادى زاده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 89
شاكرى نوا پدرام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
موسوى سيده فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 76
نوروزى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
سيارنژاد على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 27
شهسوار محسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
دهقان على اصغر ریاضی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 30
پورفلاح كيميا انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
نائيجى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 14
رجبى رايان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 34
سقائى فاطمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 14
رضايى فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
حقيقى زهره انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 21
رجبى فاطمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 2سال کانونی 34
مجدد احمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال کانونی 139
صالحى كيانا ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
نائيج نژاد رسول تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
مهراد ريحانه هنر نقاشي / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال کانونی 40
ييلاقى ياسين ریاضی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 4سال کانونی 80
معصوم نيا مسعود ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 25
ايزدخواه محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
اسكندرى شيداله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
اسماعيلى اميرمسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 46
ملارى فاطمه زهرا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
صالح نيا فائقه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 20
پاشا گلناز ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 30
فضلى آريا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
آذرى مقدم فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 39
قنبرزاده فاطمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 18
برارپور على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 18
بابايى نيا مصطفى انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
حيدرى رضا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 19
درويشى شنگلده مريم انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
سيفى ولى الله ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 108
قاسمى درزى محمدعلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 36
رشيد محمد ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 40
فلاح معصومه انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
قنبرى فر ياسمن انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
توسلى نگار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 80
سيفى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
صادرى سپهر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 76
حسن پور امير حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 40
عباسى اندوارى رضا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
فرخى لاريجانى همتا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
آقاجان زاده محسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 71
شعبانى عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
امينى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
نجفى سينا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
رستگارى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
سليمانى مجد رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 57
تارى نريمان انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
خسروى لاريجانى على اكبر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
فولاد آرمين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 44
رضائى نگين ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
كبيرى اندوارى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
همايونى مطهره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
سليمانپور سارا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
محمودى سيده فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 28
صدرزاده على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 49
كمالى محمد مهدى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 30
عبدالهى فاطمه زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 22
رضوى آملى سيده كيانا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
جلالى بورانى سيده عادله انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
همايونى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
فرمانى مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال کانونی 75
جالوى نژاد اميرحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 43
حاجى اندوارى محمدامين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
هومند محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
جعفرى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
ولائى ابوالفضل ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
محمدى سيدمحمدحسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 35
جورسرائى مبينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 6
جعفرزاده نيلوفر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 52
قنبرى مائده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 39
كالاشى مختار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 31
عزيزپور مهسا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
نصرى نهر محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
حسنى سيد مصطفى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 28
خورسندى درسا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
لاله آبادى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 78
يزدان پناه اميرحسين انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
شكوهى نياكى دريا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
حسينى سيد امير حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
امامقلى نژاد حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 39
قاسمى انيسه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 25
ايزدى آملى برديا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 40
درزى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
خسروى رسول تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 64
درزى شايان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 39
امين زاده سارا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
چوبدار عمرانى اميرحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 91
لطفى امير تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 39
فرزانه احسان انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
حسينى سيد محمد جواد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 29
يدالهى فاطمه انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
ايزدخواه ابراهيم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 54
مصطفائى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
هاشمى سيده مائده انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 23
اسفنديارى فرد شيما انسانی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 20
طبرى حسام الدين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
رمضان زاده فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 56
رزم خواه فاطمه تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 24
غلام زاده حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 56
فلاح رضا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 36
محمدى نسترن انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
عباسى سبحان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 20
محمدزاده على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 39
علائى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
قديرى سيدميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 84
اسمعيلى آرمان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
فرخى لاريجانى مژده تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 26
بزرگى اميرحسن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
اسن عاطفه انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 36
عليزاده حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 43
مير احمدى سيد پوريا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
سرائى شهاب انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
ذبيحى كيميا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 57
بشتر مهدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 41
رستمى شكروى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
عاشقيان سميرا انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
آقاجانى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 69
قلى زاده كوثر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 42
عمران زاده زهرا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
نصيرى عالمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
بيات پدارم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
يزدان پناه پرستو انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
ليلائى هاتف ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
علينژاد محمد مهدى تجربی پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 49
حجازى مبيناسادات انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
زرين نيا كوثر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
ياراحمدى كسرى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 38
غفارى الهام تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / مناطق محروم-بومي استان مازندران دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
يوسفى امير محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
باباجانى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
يوسف زاده محمدمهدى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 83
سرخوش امير حسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
ابراهيمى حسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
نادرى چلاو سارينا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
صادقى شيرين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
كريمى اناهيتا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 67
نصرى پور مهشيد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
نظرى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
صالحى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
رحمانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
اصلانى آملى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 67
رضائى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 12
تقى دخت تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 22
فلاح تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
فرج پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
شاه نورى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
فلاح انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 23
خلدبرين ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 62
شاهنورى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 20
عزيزى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
نورمحمدپور انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
تسليمى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
محمدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 43
عابدنژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 54
تنكابنى رضائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
ديوسالار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 21
خيرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
محمديان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
رضائى لاريجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
عدالتى پور انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
رستميان عمران ریاضی فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
حسن پور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
مظلومى فر انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
صادقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 47
اسماعيل زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 17
روستائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 52
آقاجانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 38
كارگران ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 11
ولائى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 6سال کانونی 74
واحدى انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 19
داداشى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
صداقت نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 14
علاباغبان انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
على زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 67
اسماعيل زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال کانونی 57
برزگر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 73
عابدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
توكلى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 79
حبيبى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
اسماعيل زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 34
حسن زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
محمدى ابراهيمى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 14
قلى زاده تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
جمالى نيا انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 31
نائيجى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
كوثرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 71
عظيمى آملى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 11
صناعى انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
هاشميان نياكى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 15
يزدانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
صفرى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
خليلى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
بالو تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 71
درويش نور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
صيقل وازى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
نوائى موخر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 43
بذرافشان تجربی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 7
چلابى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 16
رستمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
سجادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 44
لطفى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
قربانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
شورانگيز انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
حبيب نتاج عمرانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 47
عراقى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
رنجبر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
افرسياب انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
سليمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 74
سجادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
مقدسى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
واحدى انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
شريفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 30
مسعودزاده حلالخور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 41
نورانى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 20
صابرنيا تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 40
لطفى انسانی حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
اميرى لاريجانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
آبرود انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 33
كمالى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 67
سلمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
خليلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
اخوان ايرائى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 9
خالقى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 27
توكلى انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 14
رمضانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
آ كو انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 20
ناصرپور ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
كاظمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
محمدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 89
قبادى نيا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
راعى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
نيك نفس تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
ابراهيمى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 59
نفيسى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
فلاح ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
گل محمدى تولائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
اسكو انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
غلامى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 12
يوسفى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
خراسانى اجبار كلائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
آويژگان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
موسوى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 58
فرسوى مرزنگو ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
نيكوئى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 34
اكبرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 19
گودرزيان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 49
ضيائى فر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
ابراهيمى تجربی پرستاري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال کانونی 53
اصغرى تجربی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
معتقد لاريجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
رمضانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
محمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 10
رمضانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
حيدرزاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 16
رنجبر انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
منوچهرپور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 32
افتاده ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 21
كريمى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 35
قربانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 11
برهانى دوست تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 62
رضائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 37
محمديان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 31
عليزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
هاشمى چلابى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 46
نوع پرست ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 24
رضائى انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
افتاده تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 29
خوش سيما تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 39
اكبرپور انسانی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 48
نور محمدى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
عباسى كارسالارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 35
حاجى آقاتبار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 26
عباس نيا تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال کانونی 26
بازيارى دلاور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 41
شاكرى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
رضائى مقدم انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 20
اشرفى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 14
فلاح ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
آبرون تن تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
قاسم پور تنكابنى انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 11
حيدرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 9سال کانونی 91
ملكى نسب ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
پيروز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
محسنى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
نعمتى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 5
موسوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 56
رضائى انسانی حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 22
اكبرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
مجاورنوا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
ثالث ریاضی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
نجفيان انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
اسماعيلى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 37
فتحى انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 41
قبادى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 33
توكلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
حدادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 47
احسانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 29
صابرى فر انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
علوى پور تجربی زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 5سال کانونی 70
دهقان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
عموزاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 32
اعظمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 34
ابراهيمى انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 18
محمدى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
رسولى فرد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 26
طاهرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
سعيدى شاهاندشتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 18
ضيائى راد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
درزى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 18
جعفرقلى زاده ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
الهى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
ولى پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 19
موسوى كندازى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 16
پرستار ریاضی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
محمودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
زارع انسانی حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
روستايى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
جبارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
كمالى نژاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
فصاحتى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 60
رستم نژاد چراتى ریاضی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
قاسمى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 41
پرخيده انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 7
رضا زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 34
بخشى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
گل محمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
فيروزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
جعفرى انسانی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
آقاجانپور نشلى انسانی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 34
نادرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 5سال کانونی 77
حيدر تبار طورى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 16
نيك خواه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
جعفرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 22
مصطفائى انسانی حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي هراز - آمل 1سال کانونی 11
رحيمى واسكس تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 20
بشيرنيا تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان مازندران پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 40
على زاده انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 2سال کانونی 19
حبيبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
روحى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
داداش پور انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 5
طبرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
نصيرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 15
على نژاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 26
نبوى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 18
شكرى واسكس انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
بابكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
پهلوان ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
پارساى نياكى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 34
مسعودزاده حلالخور ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
يارى تجربی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 52
برجسته تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 48
مهرداد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 1سال کانونی 20
سعادتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
قاسمى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
قاسمى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
فتاحى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
قبادى اسكى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 23
ايمانى شاهاندشتى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 38
سليمانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 65
گيل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 36
ابوالقاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 17
فرهنگى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
صفدرى انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 6
فرج زاده ریاضی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
بابائى تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 4سال کانونی 50
فيروزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 22
حسينى ايمنى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
مهدوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
آزاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 41
رجبى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 18
قلى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 2سال کانونی 18
فلاح طوله كلائى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 44
اسمعيل زاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 23
فلاح ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
مطلبى انسانی حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 16
حسن زاده نوائى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
محمدى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
آ كو تجربی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 23
حسين زاده تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 5سال کانونی 60
عباس زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 30
عليزاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 10
موسوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 55
فتاحى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 28
قلى زاده انسانی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
زارع انسانی حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي هراز - آمل 1سال کانونی 7
نيك سرشت تجربی زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
جلالى انسانی حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 17
قناعت لاريجانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
سعيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 31
سيفى تجربی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 22
محمدقلى تبار اندوارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 24
پيوسته ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 20
روستائى تجربی زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 16
جعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 21
عادلى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 17
ندائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 5
خدادادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
ظروفى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
ميرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 17
رحيمى نياكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
آبرود ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
اسدى لاريجانى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
مهدى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 26
قربانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 24
جلالى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 9
سفلائى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
شعبانى عمران انسانی حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي هراز - آمل 1سال کانونی 19
لونجى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 56
فرجى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 24
خاكپور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
زارع اجباركلايى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 24
اسدپور واحدى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 25
حقيقى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 19
صدرنژاد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
قربانى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 53
شكرى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
اكبرزاده تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 27
شاكرى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
مطيع ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
نظرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
كيانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
رضوانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 36
آقاپور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
امينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
فاضلى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
طاهرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 33
آملى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 19
مرتضى زاه ديوا تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
محمدزاده تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
روشن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
سيفى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 3سال کانونی 22
پريدار تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 63
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
حسن زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 19
عباسى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
فرجى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 62
هدايتى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 35
عاشقيان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
سهرابيان تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
حميدى فر تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
بكراى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
قنبرى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
صالحى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
صالحى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 20
موسوى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 11
هدايت ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
لطيفى شاهاندشتى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
قادرى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 40
مرشدزاده تجربی روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 28
آبگون تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
مسلمى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
بيابانى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 16
حريرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
دشت پيما تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ميرزاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 14
حسين زاده تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 39
كارگر تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
يحيى پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
رجائى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
نعمتى پاشا تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13
گرجى تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 24
رضوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 5
موسوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 3سال کانونی 36
واحدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 11
كريمى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
حيدرزاده تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 29
رحمانى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 52
ملكى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 36
نصراله زاده اسبوئى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 10
يزدانى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 12
نصيرى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 2سال کانونی 13
حسينى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
عباسى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 34
بالاور تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 15
على نژاد تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 25
ميرجليلى محنا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 3سال کانونی 43
گلچوبى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 2سال کانونی 30
عباسى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
بيابانى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 16
قربانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
حسينى اصل تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 11
حسنى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 20
اصغرزاده معلم تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
آقائى تجربی زيست شناسي گياهي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 14
كليج تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش- ساري 1سال کانونی 20
عمرانيان تجربی مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ديلمان - لاهيجان 2سال کانونی 23
پرتوى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 10
لطفى نوائى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
موسوى رينه تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 14
موسوى رينه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 24
سبز على پور تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 9
برزيار تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
كاردان تجربی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
عقيلى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 6
وقايعى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 16
محمدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 25
رمضانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 14
عمرانى نيا تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
حبشى مشائى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 2سال کانونی 19
حسينى تجربی زيست شناسي گياهي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 8
خطيبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 1سال کانونی 18