بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بدره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداللهى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
كونانى منفرد على رضا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 17
بالاوندى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 33
عزيزى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
عزيزى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 5
شاكرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
مهدوى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
حلاج انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
لارتى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 52
پيرى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 57
شريفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
گوهرى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 31
رضوانى فر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 38
مرادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 22
جهانگيرى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 19
باباخانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 25
جعفرى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 37
كنارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 16
رحيمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
قيطاسى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11