دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دره شهر

بساطى نعمت

بساطى نعمت

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
خدامرادى معصومه

خدامرادى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كرمى اشكان

كرمى اشكان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
كسعلى

كسعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانبين

جهانبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مطهرى

مطهرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
افراشته

افراشته

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برقنى

برقنى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برقنى

برقنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زرگوش

زرگوش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حق زاده

حق زاده

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قوچى

قوچى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مريدى

مريدى

علوم سياسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اولاد

اولاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پيرزادى

پيرزادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جان پرور

جان پرور

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كرد

كرد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زينى

زينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دينارى

دينارى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فرخ شاهى

فرخ شاهى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسنوند

حسنوند

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رماوندى

رماوندى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی