ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ايلام

بابائى محمد

بابائى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باسره رضا

باسره رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى باپيروند عليرضا

ابراهيمى باپيروند عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غديرى مسعود

غديرى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى فاطمه

كرمى فاطمه

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محسن نژاد محمد رضا

محسن نژاد محمد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيرگه رضا

شيرگه رضا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناصرى معصومه

ناصرى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جليليان فاطمه

جليليان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفايى پور يدالله

صفايى پور يدالله

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گل گل نيا ميلاد

گل گل نيا ميلاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريمى نژاد على

كريمى نژاد على

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصرت پور گلناز

نصرت پور گلناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اكبرى حديث

اكبرى حديث

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكسار نازنين

خاكسار نازنين

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رحمتى احمد رضا

رحمتى احمد رضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
پولادى معين

پولادى معين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميدى پانيز

اميدى پانيز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محبى اميرحسين

محبى اميرحسين

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راوك ميكائيل

راوك ميكائيل

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلام زاده محمد جواد

غلام زاده محمد جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امينى نيكى

امينى نيكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگر اسما

برزگر اسما

مهندسي معماري / دانشگاه ايلام / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مرادى مجيد

مرادى مجيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميرزايى سحر

ميرزايى سحر

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عبدالى اشكان

عبدالى اشكان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خدارحمى اميررضا

خدارحمى اميررضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سايه ميرى پريسا

سايه ميرى پريسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوكانه ئى زهرا

دوكانه ئى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
على پور پريا

على پور پريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مروتى عرفان

مروتى عرفان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرخانى

شيرخانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دارائى

دارائى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدير

محمدير

علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جاسمى

جاسمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كرم بيگى

كرم بيگى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قيصرزاده

قيصرزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايمان پور

ايمان پور

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يارى ذلانى

يارى ذلانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوراللهى

نوراللهى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاكزبان

پاكزبان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فيلى كارگر

فيلى كارگر

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
منوچهرى

منوچهرى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيطرف

بيطرف

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كاكائى

كاكائى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نسارى

نسارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد كرمى

محمد كرمى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى نيا

حسينى نيا

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانى بهار

دهقانى بهار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادبيگى

مرادبيگى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
هوشمند

هوشمند

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيك سرشت

نيك سرشت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قيطاسى ايلامى

قيطاسى ايلامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحمتى زاده

رحمتى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
الفت

الفت

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادى

نادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفعيان

شفعيان

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سارائى زاد

سارائى زاد

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداويردى

خداويردى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چراغ افروز

چراغ افروز

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صيدمرادى

صيدمرادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي / دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حميديان

حميديان

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزنيا

عزيزنيا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برنجى

برنجى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصورى جمشيدى

منصورى جمشيدى

حسابداري / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وارسته

وارسته

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

حسابداري / دانشگاه ايلام / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بدرقه

بدرقه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى نيا

حسينى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قيطاسى

قيطاسى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پورملكشاهى

پورملكشاهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شعاعى

شعاعى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جانمحمدى

جانمحمدى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ايلام / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تيزبخت كردستانى

تيزبخت كردستانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضا پسند

رضا پسند

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آريس

آريس

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی