قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قشم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ملاحى سوزايى نسرين انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 20
خانگاه بهاره انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 10
صالحى معصومه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 14
درويشى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 2سال کانونی 26
غضنفرپور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 100
سرودى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 31
ايمانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 45
غنى كووئى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
صابرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
امينى طول ریاضی فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
عبدالهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
فتاحى كلاچاهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
بهنيا تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 59
اقبالى قشمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 21
مهرگانى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد باهنر - شيراز 3سال کانونی 63
فكرى انسانی مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
نيك اندام ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
ايرانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 37
گودرزى ریاضی فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
شمسى زاده ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه فسا / شبانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 8
حصارى ریاضی فيزيک / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15