رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رودان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى حسن انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
خازنى پور عباس ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 41
جاودان صادق ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 20
بلالى خراجى حليمه ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
محمدى زينب هنر صنايع دستي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
صفرپور عليرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
پوردادخدايى زهرا ریاضی حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
احمدى محمدرضا انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 12
احمدى زاده عظيم انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 26
محمودى نودز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 83
آزادى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 41
بلالى انسانی روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
تندرودهبارز انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
فرهادى نيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
نصرتى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 78
احمدى سكل ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 19
ناروئى راد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 33
جاودان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي ميناب و رودان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
سالارى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 32
سالارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
درويشى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 40
ملانسب تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 6
پودات انسانی حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
نجفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
ده نشين انسانی روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
زيركى انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 19
نجفى انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
حاجى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
نجفى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
دريايى صلخى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
محمودى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
متولى زاده انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
استيدار ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 28
حيدرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
عزتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
رجايى نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
سيف الدينى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد باهنر - شيراز 6سال کانونی 86
آهار ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دروگر دهبارزى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
لائى همت ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 5
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
صفايى پور انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
متولى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 39
درويشى ریاضی مهندسي شهرسازي / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 13
درويشى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 16
باربد ریاضی فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
اوازه ریاضی فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
عابدينى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
كمالى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
داورى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 2سال کانونی 25
سالارى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
سپهرى تجربی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
رنجبرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 24
جاودان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
رنجبرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 7
زمانى ریاضی فيزيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
مصلحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 8
داورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 52
شريفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
حق نثار انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
معلمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 13
سالارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
محرم ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
رضايى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
رنجبرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
يزدان پناه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
سالارى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
داورى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 8
مرشدى نودژ تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 52
نظرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 30
محمودى نودز تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 47
خدامى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 22
كيوان انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
موسوى ریاضی فيزيک / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 20
احمدى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
سالارنسب انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 2سال کانونی 17
تركى زاده انسانی زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
رحيمى معزآباد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 40
صفايى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 32
محمودى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 26
صالحى پور خراجى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 21
درويشى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 11
حدادزاده تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
حيدرى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 16
جاودان تجربی اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
چتر سحر تجربی زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 44
نجفى تجربی زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
سالارى تجربی زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 17
ملايى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 47