ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميناب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رودبارى سيد حسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 49
وثوقى بهمنى شايان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 30
حيدرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
جهانگيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 91
عابد نژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي ميناب و رودان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 100
كريمى حاجى خادمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 25
قنبرى پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
الهى دهنوى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
نظرپور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 36
محمودى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 52
صادقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
داورى كولغانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي بشاگرد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 9سال کانونی 128
قاسمى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 3سال کانونی 42
مدنى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
ماهى گير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي سيريک وجاسک دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 38
پيرى زاده تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 8
موسوى دهويى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 47
دانشمند ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
نورالدينى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
نجيبى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
خاكسارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 22
رائرى تمبكى انسانی حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
قورچى زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
رنجبرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 13
ذاكرى ریاضی فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 17
طاهرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
مسلمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
خواجه دادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
پورشهسوارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 23
پنجشنبه زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 26
شامردى نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 33
حسينى زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 38
عليزاده انسانی روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
فردوسى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
شهدادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال کانونی 17
رئيسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي بخش سندرک دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 15
زارعى روتانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
حقيرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
شريفى نژاد مينابى انسانی زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 12
ملاحى ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 17
زارعى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
رئيسى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
جلالى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 31
فولادى ریاضی مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 26
سالارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
دلاورى فرد باغى ریاضی فيزيک / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 44
ذاكرى ریاضی فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
صادقى بهمنى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
طالوارى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال کانونی 12
سرمستى انسانی مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
رنجبر كليبى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 26
زارع جو انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
شبانى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
صالحى پور تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 15
ذاكرى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 18
صباحى زاده تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 43
اخلاصى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 24
نوروزى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
تركمانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 5