قم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خداشناس نرگس سادات انسانی روانشناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ميرموسوى سيدسعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
خادمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
فائزى نسب مرضيه انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
سهرابى مطهره ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
امينى نژاد حانيه انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
فهميده على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
خدادادى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
بانشى عليرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
شجاعى حميده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 61
قلى بياتى محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
شبيرى سيداميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
زارعى رضايى معصومه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
عباسى دهنوى محدثه انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 13
مهكى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
جمشيدپور محمدمعين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
نوربخش زينب سادات انسانی تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
طباطبائيان سيدعليرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 52
علويان اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
دباغ مصطفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ميرزائى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
محمدلوئى ريحانه انسانی حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
پورنيكو انسانی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سعادت زينب انسانی روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
رمضانى كوثر انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 35
كربلائى بيدگلى فاطمه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
خون چمن زهرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
ميرسيد سيده كوثر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
موسوى نژاد سيدعلى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 24
محمودى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
عباسى فرد عليرضا ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
حسينى فائزه سادات انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
كبيرى محمد رضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 65
كاظمى موحد على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
شاكرى منفرد محسن انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 40
چراغى طاها ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
آذرى آتنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
كريمى سيد احسان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 41
رضائيان سالكى زينب ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
حكمى محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
صادق زاده سيدمحمدحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 52
جعفرى تفضل نرگس ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
عظيمى نصرآباد سيدمححمدامين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
باقرى بهنام ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
ابوطالبى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
مرادى مژگان انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
جعفرى كرمجگانى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
پورشمسى زهرا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
بهادرى محمدمهدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
بهرامى محمدرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 21
جنتى زاده سارا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 60
رمضان دهنوى محمدامين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 33
جزينى زاده محمدرضا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 43
يوسف زاده زهره ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
منتظرى سيدمحمدهاشم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 46
روحى فاطمه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
معصوم بيكى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
خالقى ليلا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
شرعيات انسانی علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
عرب گل محدثه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
مجتبوى سيدحميدرضا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
جيريائى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
زارعى فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 18
ناصرى طهورا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
ابراهيمى فهيمه انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
تكمار مصطفى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
اسكندرى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
قاسمى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
جامئى اميرحسين انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
استاد شريف معمار تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 37
كهن سال كلكنارى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
ولى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
ابراهيمى محمدمعين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
نوريان ريحانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
بختيارى دوست محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 53
جواديان زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
محمدعلى بيگى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 24
صابرى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 35
شاپورى عليرضا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
هاشميان پور سيده زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
كريم پور آى سا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
صفائى محمدمهدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
كلهر نرگس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 17
دباغيان زينب هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 13
آقانورى فاطمه ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
آقاجانى محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
حسينى منيره ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
سروش معصومه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
خازنى ليلا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
پناهى ميلاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
حيات بخش محسن تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
ميراحمدى سيدمحمدامين انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 37
خان چرلى حميدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
معصوم بيگى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 47
على بيگى محمدبشير ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
حسينى اميره انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
واعظى پور محمدسجاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
محمدى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 37
اقابابائى مهدى زبان زبان چيني / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
آقاجانى اصل محمد ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
مختارى زينب انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
عابدينى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 55
كرمى حيدرآبادى سمانه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
نجفى مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
استادآقا زينب تجربی پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 10
حسين پور مهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال کانونی 66
ميرتبار سيدمحمدياسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
ميرزاامينى مريم سادات هنر فرش / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
محمدى فاطمه سادات ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
طوبايى زهرا انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 23
غنچى خانى حسن انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
فاضلى دهكردى نرگس السادات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
ميرنورالهى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
اميرى سعيد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 32
احمدى على انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
جندقى فرينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
هدايتى محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
نيكخواه شيدا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
كرمانى محمدعلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
بخشى فائزه انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
بالاور زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
هاتفى مرضيه ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
خلج تيمورى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 21
پناهى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 2سال کانونی 43
الجبورى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 39
سجادى سيدمحمد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
دادمهر مريم ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
شيرازى مجتبى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
محمودى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 12
نادرى عاطفه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
نصيبان كوپائى مجتبى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
اطلاعى عاطفه انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 21
عربى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
نوروزى حانيه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
رعيتى نرگس ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فرهمندسرابى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 38
مختارى حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 6سال کانونی 101
بوالحسنى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 51
اشعرى مهدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
واعظى راد محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
نجفى محمدجواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
شيردل فاطمه تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 46
عرب بافرانى محمدحسين ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
زارع زاده آلا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 40
نيكخواه شيما ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
چاوشى زاده سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
صفاخلج محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
گل افشان على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
خرمى روز محمدحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 33
بينائيان مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 75
معظمى پويا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
فاطمى سيده فائزه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
يزدان پناه مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 39
ميرحسينى وقار سيده مريم تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
محامى فاطمه تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
زادخور فرزاد ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
زارع بياتى رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 49
بيطرفان زينب انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
صالح زينب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
ثمرى محمدحسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
باقرى حسن آبادى محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
شهبازى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 61
رحيمى مرضيه ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
جعفرى محسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
افتخارى محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 40
چهرقانى زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
عباسى محمدسعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 66
ال طه سيد على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4سال کانونی 77
اسروش محدثه انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
حبيبيان فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
محمدى سينا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
بارانى حنانه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 50
حيدرى محمدجواد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 24
ذالى مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 49
ضيائى محمدامين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 39
عراقى مهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 54
محمدى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 53
حسنى محمدجواد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
شريفى حسن انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 37
جليلى فر مهرداد انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
محسنى محمدعلى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 60
فخارمنش محمدعباس ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
بهشتى منفرد على ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 32
محمدى جهرودى مهساالسادات ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
اسماعيلى ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 49
قاسملو فاطمه ریاضی روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
سعيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 41
هاشمى مقدم تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
عالمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 41
ابرقويى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 19
وفائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
شعبانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 52
گلچى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
رفيعى محمدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
سيفى ریاضی مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
پورمسعودى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
مجتهدزاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
زارع مهرجردى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
ميرخليلى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
حاصلى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 42
صادقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
شجاعى انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 32
تكيه نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حبيبى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 55
طيبى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
دادجو ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
عارفى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
حاجيلو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 25
شاكر انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 17
فلاحى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 41
سعادتى فردوئى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 17
ابراهيمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
نيك بيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
كريمى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
محمديان ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 86
محموديان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
شفيعى دارابى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
شفيعى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
كيوان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
طاهرخو ریاضی مهندسي علمي -کاربردي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 20
آميغى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
حسينى زفره تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
بداغى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 48
ايمانى پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
رضايى احمدآبادى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
رشيدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 47
باقريان تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
اسلامى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 65
قديرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 45
شهبازى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
بوالحسنى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
خويه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
دستغيب تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
بلاغى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 26
آل سيدغفور ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
سماك تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 109
داورمنش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
برزگرفتحى ریاضی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
احمدبگى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
مرادى فرج ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 22
محمودزاده حسينى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
شهسوارى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
فيروزى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
يزدانى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
سليمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 90
شعبانى جوكار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
محرابيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
خيرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 34
خليلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
خردمند تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
اميرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
داورى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
محققى انسانی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
بابااحمدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 39
بختيارى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 58
دهقانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
فولادوند تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
قلى زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
سقائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
مرتضوى شاهرودى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 10
فروردين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 49
راستانى استيار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
جعفرى تجربی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 34
فغانى مهرورز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
زينتى مراد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
هاشمى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 42
حسينخانى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 19
خداپرست ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 48
ميوه چى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
ابرقويى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
وطن خواه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 44
سليمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
محمدى البرزى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 33
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 67
حسينى تجربی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 17
موسوى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
باوى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
جامه بزرگى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
حسينى انوارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 42
ولى زاده انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
جامه بزرگى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
محمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 9
امراللهى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
بيگى انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 25
احمدى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
قربانعلى زاده گان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
رجبى ارهانى انسانی فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 8
آذرنوش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
قدرتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
زينلى ریاضی فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
طباطبائى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
محبوبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
مرتضوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
اسمعيلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
كريميان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
ملايى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
عزتى پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 24
ملكى ریاضی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
بيات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
حكانلو انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
داودى تجربی دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 53
مهرجو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
چاوشى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
ميرباقرى جم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
رضوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
سيديان ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 46
عسگرى طجر تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 23
اكبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
يارجانلى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
مهدوى سعيدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 46
امامى فر انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 18
عبدالكريمى ریاضی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
دارابى تجربی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
موحدى قمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
يزدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
شفيعى اقدام تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
احمدگل ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
پارسايى فرد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
باوفا انسانی تاريخ / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
اژدرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 33
آمن ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
فيض اللهى انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 15
روشنائى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
مردان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
قويدست ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
عباسى انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 37
دهقان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
نمازى نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 98
اخلاقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 54
پناهى قمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
باقرزاده ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 39
نعمت اللهى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
بزرگ انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
عبداللهى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
افسر انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
معتمدى نيا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 88
محمدى پور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
شعبانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
دانايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
مرادزاده آقبلاغ ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
نادعلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
پيل افكن تجربی زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
استاجلو ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 47
چيت ساز انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 14
صيفى انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 23
كاويانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال کانونی 39
مساعى منش تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 62
غلامى اسفيدواجانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 64
حيدرآبادى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 32
اسماعيلى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
فتح اللهى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال کانونی 17
رستمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
فيروزى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 58
شجاعى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
جوادى آرا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 24
ملكى راد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 5سال کانونی 93
قاينى نجفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
شيربياتى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
بابااحمدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
رستمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
يزديان تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
گودرزى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 38
صالح زاده انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
بالاور انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 31
شيخان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
امام حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 20
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 33
ربيعى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 47
مينايى بيدگلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
چگنى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 42
مبشرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 35
فلاح پور ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
عرب پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
قلى بياتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
صفرى صرمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
اقامحمدى تجربی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
حق ويردى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
عربى مقدم انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
فياضى بروجنى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
ميرطالبى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
جمالى نسب انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
پناهى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 24
كاكائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
رحيم زاده ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
قايدى نژاد انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 5
ترابيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
داداش نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
نوروزى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 13
نبى گل تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 66
صداقت تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
سبحانى نسب تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 24
امينى انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
كيائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 34
حيدرى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
رسوليان انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
رفيعى مقدم انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 9
على بابائى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
كريمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 26
باجلان ریاضی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 47
گائينى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
ميرزايى موحد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 15
ستارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
حائرى نيا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
رجل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
موسوى انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 20
چنگيزى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 30
سلطانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 65
پيرى ریاضی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 19
ديانسائى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال کانونی 25
هندى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
مهدوى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
طاهرى نيا انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
اسلامى گيسكى انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 15
كشاورز ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 10
پيشوائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
بختيارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
اربابى قمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 22
كاوندى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 17
عباسيان انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
قنواتى خلف آبادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 12
قربانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 28
طائى حسنلوئى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 52
حسن زاده محبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 21
ترابى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 62
عبدالهى انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 15
شفيعى سورك انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 14
كريمى يامچى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 8
رستمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
قنبرعلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 36
سلطانى ریاضی مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 12
اسلامى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 12
جلودارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
توكلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 60
قلى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 42
ملك لى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 25
صادقى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
فضلى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
فاضلى ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
مومن پور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
سليمانى ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
صادقى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 69
احمديان پور انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
ذاكردهنوى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
ناصرپوراسد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 25
شابرم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
فهيمى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 42
مرادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
رفيعى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
سيدى اقدم زرنقى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 25
قاسمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
كريمى منش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 25
كلهر انسانی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 18
معماريان انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
عظيمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
كرمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
قاسمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 30
حصارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 46
بابائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 3سال کانونی 46
رجبى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
ميرزايى بصير ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 22
صادقى خو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 45
شاكرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
محبى احمدآبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
مومن ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
عباسى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 20
محسن نژاد انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 12
كفراشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 30
حقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال کانونی 70
زند انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
عبدخدائى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شادمانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
عزيزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
شمسى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
موسوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 25
حبيبى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
رحيمى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
مولائى بيدگلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
محمودى راد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 60
امينى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 9
جيريائى شاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
ثانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 63
غلام زاده فرد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
شكورى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 26
ابراهيم نجف آبادى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 13
شازده احمدى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
حاجى حسينى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
افصحى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
سورانى ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
حقيقى راد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
يوسفى فر ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
كلهر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
موحد تجربی زيست فناوري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4سال کانونی 68
اسديان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 24
ظاهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
جوادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / شبانه دانشگاه تفرش 4سال کانونی 68
كماليان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
حاجى محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 17
اورعى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
كياپاشا ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
باقريان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تفرش / شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 42
حسنكى ويسى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
سورتجى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
ميرقادرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
شاپورى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 46
كاشانى وشنوه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
مولائى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
علوى ریاضی فيزيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
الياسى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
عسگرى نورى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 40
جمشيدپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
ميرابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 44
بيان معمار ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
حبيب زاده ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 22
محمدپور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
موحدى منفرد تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
محمديان تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مهدوى سعيدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
قليچ خان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
رضائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
اصغرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
الماسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
مفيدى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
كريمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 42
چمنى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 4سال کانونی 58
صالحى سراجه تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
شيدائيان آرانى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 59
ميرزائى وش تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 40
دهقانى فيروزآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
ارغا تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 27
اسدى وانانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
گل محمدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 26
آقابابايى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
موسوى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
ميرشفيعى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 27
قربان زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
دلدار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 57
فلاح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 5
جنابان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 21
اميرى فر انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
پورمسعودى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
قليچ خانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 24
دهستانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 47
گل چين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 24
عبادى پورمطلق تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 15
امام ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
جمالى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 20
قادرى تجربی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
افشارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 29
اهل خير ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حاجى ملااحمدى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 51
ملايى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 46
على آبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
علوى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
حاجى بابايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تفرش / شبانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 63
شكورى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 36
يوسفى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 52
رحمتى زاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
مرادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 10
حوائجى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
ملائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
آتشى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 3سال کانونی 52
اديب رهنما ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
طباطبايى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 35
باقريان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
فرخ زاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 38
شعبان زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
حسينى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
رحيمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
معصوم ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 24
ارجمنديان ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 37
فياضى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
موسوى پور ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 4سال کانونی 61
ايمانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
دل آذر تجربی حسابداري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
رستميان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 84
شريفى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
عابدينى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
وصالى بصير تجربی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
طهماسبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
نورى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
احمدى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
مومنى شيخانى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 10
رحمانيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 29
ديهيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
جعفرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 23
يونسى تجربی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 37
ساريجلو ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
مهرابى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 16
فياض پور تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
على يار تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 16
طاهرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 25
خلج ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 45
قطبى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
جليلى صدرائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
راسفيجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 24
كريميان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 55
ميركرسوى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
سيدسليمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 29
الهى منش تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
شتريه فراهانى ریاضی فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
وفايى باغكى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 56
خادمى نجف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 24
زاهدى راد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
حسينى عدل تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
زال تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 20
شركت توسلى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
فهيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
قنبرى ریاضی فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
فلاحيان تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
فرهاد تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 58
منتظرى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
احمدلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 17
شيرى تجربی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 23
خدادادى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
شهريار ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
شهيديان ریاضی فيزيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 4سال کانونی 76
حسينى نيشابورى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
نبوى چاشمى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 36
عباسى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
يارى تجربی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 21
چاوشى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
خاتون تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 9
عطائى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 21
راجى تجربی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 23
مظلومان ریاضی حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 22
صدوقى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
نادرى ریاضی فيزيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
نجف زاده تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
واسع تجربی زمين شناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
ستارى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
زند تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
نيكوصحبت خوانسارى تجربی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 26
سيمرغ ریاضی فيزيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
بختيارى ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
شريعتى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
آقامحمدى تجربی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 20
منصورى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
موسوى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اسكندريان تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
فولاد تجربی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 65
ناصرى منش تجربی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 17
غفارى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 29
حبيبى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
اسدى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
رستمى ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 46
محمدى تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
كرمانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 20
كريمى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 17
شكرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
على عسكرى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
اسحقى شهرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 36
بيدمال ریاضی فيزيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 46
ايوب زاده ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
اسماعيلى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
آذرنگ تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
محب خواه تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
بشير تجربی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 17
طالبيان قمى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
كلهرى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
عربى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
ملائى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
طاحونى تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
داورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 18
توسلى تجربی مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 9
عمرانى تجربی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 63
موسوى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 30
لاجوردى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
دستجانى فراهانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
عزيزى موحد تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
طباطبايى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
طباطبايى قمى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 37
وفائى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
ابراهيمى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
اميرآبادى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
ملك عسكر تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز 2سال کانونی 23
خلخالى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19