زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على جانيان ستاره انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
سپهرى سولماز هنر طراحي لباس / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
هاشمى سيدكيا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 22
نصر شادى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
پازكى محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 26
كلانترى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
ترابى سيدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
كوهسارى پريسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
بهرامى امير حسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 94
ايمانى اميرحسين انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 28
سلطانى نژاد عرفان انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
مقدمى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 78
علمى فرد انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 6سال کانونی 44
مقدم حميدرضا انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
جعفرى ابوالفضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 29
موسوى سيدمحمدامين ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
رستمخانى صبراء تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
عبدى آزاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
پاك منش عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
ميرى سياهى محمدحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
آذرنيا كيارش ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
صادق زاده سينا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
عليزاده عارف ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
حسنلو محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
سودى زهرا هنر ارتباطتصويري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 23
زين الدين مرضيه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 4سال کانونی 21
نجفى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
مختارى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 45
درانى زهرا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
رهروى عاطفه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
نيكخواه بهرامى كيوان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 44
فخرى لو مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
عباسى آزاد فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
قره داغى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 57
غفارى وحيد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
محمدپور مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
ايزد پناه آرمين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 7سال کانونی 96
درگاهى شايسته انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
كرمى زرندى الناز انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
جعفرى بهراد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
يادگارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 40
عباس نژاد دانيال تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 98
آهمند محسن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 27
مرادلو زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
عباسى محيا انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
قباديان كورش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
يوسفى شمسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 32
عزيزلو عليرضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
حميدى محمدمعين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 15
شاه نباتى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 39
تقيلو سياوش ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
باقرى مليحه انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 20
ملت دوست محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
مرادى بدرلو محمدرضا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
قديمى حامد ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
احمدى محمدمهدى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
محمدى مهدى انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
علوى كيميا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 41
يوسفيان سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 75
مهدى خانى مهديس تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
ميرزاخانى وحيد زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
حسينى مهسان ریاضی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
موسوى سيده نفيسه انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
پرتوى رضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 25
جليل زاده صدف تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 63
بيات آريا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
افشارى سپهر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
آقاجانلو مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 53
آشناور اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
اسكندرى راد حسين ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 21
قدميان اميرحسن ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
رحمانى زبرجد زهره تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 49
اسكندرى زنجانى كسرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
ابراهيمى شيرين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
صلوتى هامو ن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
قاسم پور سهند تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 82
كارگر مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 37
فرجى صفى لو نويد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
محمدى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 33
ميرزائى محمدامين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 63
عباسچيان محمدرضا تجربی دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
رستمى آرمين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 29
خاتمى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
الماسى حميدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
عندليبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 20
حسنى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 94
ترابى يگانه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
تاراسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
رمضانلو انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
كريمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 44
خجسته پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 88
بابائى قزوينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
افسرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 74
عبادى چومالو ریاضی حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 13
انصارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
شاهمرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 24
عبدالحسين زاده تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 39
اسكندرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
نصيرى هنر نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
عباسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 38
عسگربندلو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
كاوندى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 12
حديديان مقدم ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 24
اصلى بيگى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
محمدپور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 43
محبى نژاد وطنى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 88
افشارچى تجربی دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 28
موسوى همپا هنر نقاشي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
فرهادى پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
محمدى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
حسنلو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
غريبلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
حمدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 55
رستم خانى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 37
خسروى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 62
بابازاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 36
ضرغامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
رفيعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال کانونی 22
بشاشى زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
رستميان انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 37
هادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 55
قنبرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 40
رمن انسانی جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 7سال کانونی 91
سخائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 53
صديقيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
حسين لو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
حسنلو تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 42
رضائى نجى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
فتحى انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
حاجى عليان تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
عباسى انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
سليمانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 58
حلواچى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 37
بياتلار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 28
روحانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 101
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
عليمحمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
محمدى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 84
فرامرزى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
ضرغامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
نوروزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
اميرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
تفضلى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 20
قشمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
نصيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
رمضانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
اديبان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 65
حسنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
فرهنگ تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 73
بابائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
مرادخانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 13
محمودى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
مصطفوى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
محمدسلطانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 70
حسنى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 37
پورابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
جعفرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
حاجى ابوالفتح ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 8
سقطچى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 18
محسنى تجربی دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 28
كريمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 23
ميرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
صيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
مرشدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
فضلو ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 24
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
احمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
اسكندرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
عسگرى انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
قصابى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 14
سعيدى بهروز ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 8سال کانونی 72
سعيدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
موسوى انسانی جغرافيا / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 30
ارغوانى فرد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
بيات تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
اميرخانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
كاوندى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 34
داداشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 81
شهيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
سعيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 37
ناصر احمدى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 52
بوالحسنى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 70
كرمى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 8سال کانونی 106
حيدرى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
حسنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
بيگلى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 28
شريفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 17
بهارى سجهرود ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 42
كرمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
حدادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
مرسلى توشمانلوئى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 18
طاهرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
اسدى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
صادقى گرگرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 8سال کانونی 124
بيات ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
ملابابائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
طوافى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 76
محمديون تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 92
احمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
خسروى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 31
رستمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
امينى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
نزارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 36
رحيمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 66
حيدرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
نصيرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
اصفهانيان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 7سال کانونی 111
تاريمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 28
مسلمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 10
تقى لو ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
نجفلو ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
حيدرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
توكلى تجربی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 74
مرادى سورشجاعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 8
رسولى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
دستواره ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
فتوت ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 33
قاصدى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 19
تاريوردى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
عطائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
بيات ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
اصغر نژاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
ايزدمهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
نظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 14
رستمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
توفيقى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
اصانلو تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 16
ملكى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
آدمى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
صالحى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
نجفى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
احمدى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 39
شاهمرادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 61
بهرامى تجربی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
رهبرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
اصغرى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
عبدالهى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
نورى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
ذبيحى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
شاهمرادى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
روحانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 43
اصغرى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
رحمانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
جعفرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
احمدى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 14
گرانمايه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 13
رجبى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
على محمدى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
محمدى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
باقرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
مقدم آقاجرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
شيرى تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
الهى فر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 43
خانمحمدى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 21
فرنژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 14
موسوى ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
دقاق ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 40
عميدپور ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 27
محمدنژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
مصطفوى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
محمدى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
رجبى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
اصانلو تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
عباس آزاد تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
ياسمى ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
بيگلى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
مرادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
صديق ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
نوروزى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
جعفرى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 17
ژاله فر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
محمديارلو تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 38
قاسمى فرد ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 28
كريميان خمسه ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
صارمى مقدم تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 45
نوروزى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
عسكرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
سلطانى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 25
اسمعيلى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
محمدى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
يعقوبى فرد تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
حقيقى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22