بيله سوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بيله سوار

قربانژاد على

قربانژاد على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اشرفى طالشمكائيل

اشرفى طالشمكائيل

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بخشنده

بخشنده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكنام

نيكنام

زيست شناسي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهى مقدم

شاهى مقدم

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی