سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سمنان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى زهرا السادات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
قدس الهى محسن انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 46
رضوى سيد محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 28
پازيكى محمد حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
خطيرى كمرودى حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
بينش بنيامين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 48
طاهريا سبحان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
خراسانى محمد صادق ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
بختيارى معصومه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 48
سعدالله كيميا انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 52
عبدوس فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 42
ذاكرى مسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
فاضلى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 59
تقوى ابوالفضل ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 63
خيرالدين نرگس انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 35
احسانى مصطفى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
جعفرى سرخ دهى محمد مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 23
يزدانى على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
فتحى حسين انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
صفائيان راحله تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
مصباحى محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 30
سعدالدين شبنم انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
خيرخواهان نگار ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
خاتمى مبينا السادات هنر عکاسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
صادقى الهه ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
اسمعيلى حنانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
عاليشاهى محمد مهدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 38
شريفى متين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
زرگر سيد على ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
سالاريان پرديس هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
فريدونيان مطهره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 44
افسرى زهرا انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
پرمون محمد على انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 18
عباسى محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
دوست محمدى پرنيان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 48
ميركمالى مباركه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
باقرى پور امير حسين ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
غرويان حميده تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
كريمى فاطمه ریاضی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 15
مداح عرفان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 82
مداح محمد معين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 37
ابونورى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 43
امين على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
محبوبى فولادى زينب انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
فرخ نژاد امير احمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
على بابايى فرناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 41
شاهورانى سيدرضا انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
دانشگر محمد حسين انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
ولى مرجان انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 3سال کانونی 47
درخشانى مهلا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
دانشجو شكيبا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 25
دوست محمدى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
كندچى سعيده انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 43
خاتمى سيد عليرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
نبوى چاشمى سيده ام البنين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
افشاريان سپهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
على يارى مينا انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
سلمانيان ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 32
ملائيان انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
طالبيان بهديس ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
درخشان محمود ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
رياضى انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
افرادى انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 32
ابراهيمى نسب انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
جمادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
سيستانى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 34
كرامتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
عبدالشاه انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
طالب صفا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
شريعت هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
سعدالدين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
علائيان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 12
رفائى انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 15
شهروى انسانی باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
دوشابچى انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
شربتى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
سليمى نيا انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
رهبر هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
زمانى ايمنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
سهرابى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
طبسى زاده ترشيز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 42
اسفنجانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
صلواتى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
صفائى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 89
محمدى فر انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 45
شفيعى هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
درويشى امرئى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
گودرزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
امامى انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
زمانى انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
فردوسيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
معمار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
درويشيان انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
طالبيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
صفائيان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 53
صابرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
جلالى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
سعيدى راد تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 32
طالب بيدختى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
عربى انسانی باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
فرشتيان انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مستخدمين حسينى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
صفائيان انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
سالار انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
سلامى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
سلطانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
همتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
نبوى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
بهرامى تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 9
دخانيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
ضميرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
آگاه ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 25
حسين فخار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
محمودى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
قدس ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 47
باقرى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
صالحيفر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
لطيفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
عموزاده انسانی حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
رياحي ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
بهمنى سنگسرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
پيرنيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حداديان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
رهايى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
چهارپاشلو انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
مهدوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 67
شربتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 80
قلى زاده بابائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
محقق انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مرزبان تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 79
على ميرزائى انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
همتيان انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
جرجانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
ستوده اصل ریاضی روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 46
محبوبى فولادى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
فدوى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 22
شاهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
جعفرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
عابدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
جمعه اى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
شريعتى پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 53
عسگرى تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 88
كلامى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 30
ضميرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
اكبرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
ملكى نژاد تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
ذوالفقارخانيان ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
بيدقى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
بينائى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
نيك بين انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
عرب ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
بندار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
اسدى ملردى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
كريمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 41
فرمند تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
ابراهيمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 17
كلاهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
ادب ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
تبيانيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
حيدريان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
جمعه ریاضی مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
اميديان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
كرمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 48
حامدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
دوست محمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
زرگر تجربی حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
على اكبر خانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
فتح تبار فيروز جائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 24
جعفريان ریاضی مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 38
نوروزيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
سيد عليان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 23
قدس انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 7
رضائى شهميرزادى تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 69
رادمهر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
رضائى آهوانوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
صفاهانى انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 62
عباسى كرندق ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
ولى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
جعفرى شيروانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
تبيانيان تجربی روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 38
صفائيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
بنددار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
عزالدين ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
دارابى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
مسلمى فر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 68
ميرحاج تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 38
حامدى استخرسرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
كلانترى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 28
صوفى آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
بهبهانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
زين عليان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
خسروى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 59
نبوى چاشمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مهدويان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
خليلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
زيارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
شاهورانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
دادو ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
عظيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 104
بيج آورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
شادپور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
پاكزاديان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 101
غنيان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
طاهريان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
پيوندى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
كاشفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
نعيمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
ذاكرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
نجاتى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال کانونی 41
همتى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
قلى زاده تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
يوسفى فولادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
وفائى نژاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
قاسمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 4سال کانونی 81
طاهريان انسانی اديان وعرفان / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
بنائيان سفيد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 8
ولى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 26
قدرتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
اصيل منش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
قلى زاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 13
ارغوانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
پارسا تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 15
محسنى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
رهبر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
زرگر تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 25
اسيابى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 14
يحيايى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
معمار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
عزيز پور انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
مومنى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 24
نبوى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 19
عين على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
مهرابى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
اكبرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 26
شاهوزائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 39
آزادگان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 18
نظرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
باصرى ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
صدوقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 29
پيوندى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
قباخلو تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 49
ذوالفقارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
پارسا تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
قبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 10
تجلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 23
رحمان دوست ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
طاهريان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
جلالى فيروزكوهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
شهاب ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
لواف تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 19
عبدوس ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 7سال کانونی 108
حافظى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
نيك بين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
زرگر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
عموزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
عزيزالدين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
تجلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 14
طحانان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
سعيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
افرادى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 59
پورباقريان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
شريعت پناهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 55
سبحانى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
نورى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 46
عبدوس تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
ديانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
پورحسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
رحمانى فر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
حيدريه تجربی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
حقيقى تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 40
هراتيان تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 28
نير تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
عبداللهى تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
ميرزائى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
عربيان تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 17
سيستانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
همتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حيدريان تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
جندقيان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
طاهرى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عندليب خواه تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 26
صادقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
فرصتى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
شاهورانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
جهان لتيبارى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
روحى ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
بختيارى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
قنديان ریاضی فيزيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
مومن آبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
ارغان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
محمودى تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 36
امامى قاديكلاهى تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 56
آل بويه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 1سال کانونی 23
مناف پور تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 8
زمان پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
يزدان فرد تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
مومنى شهميرزادى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 59
زيارى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
بهنام تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
شيرازى تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 18
شاطرى تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5