كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كيار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
نادرى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
صميمى انسانی حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
طاهرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
اسماعيلى بك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 38
محمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 26
محمدى گهروئى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
عسگرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 3سال کانونی 61
سلطانى انسانی علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 20
رئيسى گهروئى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 24
ميراحمدى شلمزارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 48
ميرزايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 33
ملك پور انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
فاضل قهفرخى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 38
بخشى نژاد تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 47
اصغريان تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
يوسفى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
نظريان تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 29