بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بروجن


همايونى كبرى

همايونى كبرى

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدى اكرم

اسدى اكرم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد / تربيت معلم-بومي استان چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحمانى بلداجى مهدى

رحمانى بلداجى مهدى

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جعفرى فرادنبه اكرم

جعفرى فرادنبه اكرم

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسدى دومكانى محمدرضا

اسدى دومكانى محمدرضا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى مرضيه

كريمى مرضيه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضايى سمانه

رضايى سمانه

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شادروان بروجنى فاطمه

شادروان بروجنى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شادروان

شادروان

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سليمى بنى

سليمى بنى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مقيمى

مقيمى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ربيعى

ربيعى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خدابخشى

خدابخشى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حياتغيبى

حياتغيبى

مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حيدريان بروجنى

حيدريان بروجنى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی