شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهركرد

كيانى مهدى

كيانى مهدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين پور رقيه

حسين پور رقيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كوهى فايق محمد على

كوهى فايق محمد على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مردانى نژاد ريحانه

مردانى نژاد ريحانه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قائدى رضا

قائدى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شاهرخى محمد صادق

شاهرخى محمد صادق

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بنى طالبى ميلاد

بنى طالبى ميلاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرزايى حسين

ميرزايى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى شقايق

حيدرى شقايق

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اشرفى شاداب

اشرفى شاداب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامى اشكان

غلامى اشكان

حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شفيعى حسين

شفيعى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بنى طالبى داريوش

بنى طالبى داريوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عوض زاده فرهاد

عوض زاده فرهاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقاباباپور خاطره

آقاباباپور خاطره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسدى الاسوند مريم

اسدى الاسوند مريم

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رمضانى اميرحسين

رمضانى اميرحسين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضوى سيده فائزه

رضوى سيده فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كوهى حبيبى نيلوفر

كوهى حبيبى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريم زاده پيمان

كريم زاده پيمان

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كريم زاده حامد

كريم زاده حامد

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مختارى جونقانى زهرا

مختارى جونقانى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى بنى محمدرضا

احمدى بنى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى مريم

عباسى مريم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حبيب اللهى فاطمه

حبيب اللهى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رهبريان سهيل

رهبريان سهيل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى دهنوى حسين

ميرزايى دهنوى حسين

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامى رضا

بهرامى رضا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرزاخانى آرزو

ميرزاخانى آرزو

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهراميان زينب

بهراميان زينب

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرامرزى مبينا

فرامرزى مبينا

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فروزنده مهرداد

فروزنده مهرداد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملك زاده هادى

ملك زاده هادى

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پورمهدى مريم

پورمهدى مريم

طراحي لباس / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / مناطق محروم-بومي استان چهارمحالو بختياري

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
صادقى مهدى

صادقى مهدى

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رمضانى نفيسه

رمضانى نفيسه

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نادعلى سحر

نادعلى سحر

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صفوى مريم

صفوى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمتى امير محمد

نعمتى امير محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يعقوبى نگار

يعقوبى نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمى مينا

سليمى مينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پايا مريم

پايا مريم

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كماجيان گلنوش

كماجيان گلنوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى محمد

قاسمى محمد

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موسوى سيده مريم

موسوى سيده مريم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسعودى حسين

مسعودى حسين

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طادى

طادى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
انصارى

انصارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

سينما / موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

هنر
فروغى

فروغى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظرپور

نظرپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
گلپايگانى

گلپايگانى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زارعى پور

زارعى پور

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بنى طالبى

بنى طالبى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حدادى

حدادى

مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجفى حاجى ور

نجفى حاجى ور

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

زيست فناوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

صنايع دستي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
شمس اسفندآبادى

شمس اسفندآبادى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جزايرى

جزايرى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
برنا

برنا

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آسمند

آسمند

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عبدالهى فرد

عبدالهى فرد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدالغنى

عبدالغنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى زاده

محمدى زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خبازى

خبازى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آل ابراهيم

آل ابراهيم

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

8سال کانونی / 162 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدعلى پور

محمدعلى پور

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهانبازى

جهانبازى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شهريارپور

شهريارپور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ندافى

ندافى

مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوى

رضوى

فيزيک مهندسي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جمالپور

جمالپور

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
افضل

افضل

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهرى بابادى

مهرى بابادى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دوستى ايرانى

دوستى ايرانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختار پور

مختار پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

زيست فناوري / دانشگاه کاشان / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزمون

آزمون

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تركى

تركى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مخابرات والکترونيک دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درخشان هوره

درخشان هوره

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بخشيان

بخشيان

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوهى زاده

كوهى زاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برزم

برزم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خواجه على

خواجه على

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدرى

خدرى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهان بختى

جهان بختى

فيزيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بشتام

بشتام

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيوانى

كيوانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

فيزيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ساكنيان

ساكنيان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارغند

ارغند

زيست فناوري / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حبيب الهى

حبيب الهى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قائدامينى

قائدامينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مردانى

مردانى

حسابداري / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ايزد خواه

ايزد خواه

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محموديان ثانى

محموديان ثانى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابادى

بابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

مهندسي برق / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورموسوى

پورموسوى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليدادى

عليدادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيشينيان

پيشينيان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهبازى خواه

شهبازى خواه

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتاحيان

فتاحيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زمين شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاضل

فاضل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سنايى

سنايى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بنيادى

بنيادى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم اقتصادي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاتفى

هاتفى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پير على

پير على

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عالى پور

عالى پور

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست فناوري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاضليان

فاضليان

زمين شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

مديريت صنعتي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهوردى

شاهوردى

زمين شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى نافجى

كاظمى نافجى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی