تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تربت جام

احمدى محمد

احمدى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جامى الاحمدى سارينا

جامى الاحمدى سارينا

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
طاهرى اسفنديار

طاهرى اسفنديار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى احمدآبادى نعيم

كريمى احمدآبادى نعيم

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جامى الاحمدى كسرى

جامى الاحمدى كسرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحيمى محدثه

رحيمى محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهرامى پروين

بهرامى پروين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بهرامى نسرين

بهرامى نسرين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فيروزى ساجده

فيروزى ساجده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كشتمندى فائزه

كشتمندى فائزه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رشيدى يگانه

رشيدى يگانه

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سراج احمدى سينا

سراج احمدى سينا

مهندسي عمران / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تكميل

تكميل

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
يوسفى رضا

يوسفى رضا

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوبى رخنه

يعقوبى رخنه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الله دادى هزار خوشه امير حسن

الله دادى هزار خوشه امير حسن

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ادهمى فرحان

ادهمى فرحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غفارى محمدصديق

غفارى محمدصديق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسى شيدا

عباسى شيدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شاهى محمد امين

شاهى محمد امين

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يزدانى فاطمه

يزدانى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناصرى فر

ناصرى فر

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ميرزا اقايى

ميرزا اقايى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دادخواه

دادخواه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عليشاهى

عليشاهى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
ميرزادوستى

ميرزادوستى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جوادى بزدى

جوادى بزدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پور ميرزايى

پور ميرزايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عليدادى

عليدادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عزتى

عزتى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سراج احمدى

سراج احمدى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عارفى زاده

عارفى زاده

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى همت آبادى

كريمى همت آبادى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاينى

قاينى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليخانى ثانى

عليخانى ثانى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كشت مندى

كشت مندى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدپرست

محمدپرست

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كهن

كهن

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسحاقى

اسحاقى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى بنكدار

احمدى بنكدار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نوركى چنار

نوركى چنار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمديان كلوتى

احمديان كلوتى

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عظيمى بزدى

عظيمى بزدى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دوستخواه

دوستخواه

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابوترابى

ابوترابى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سرباز

سرباز

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رحمن پور چنگ ابادى

رحمن پور چنگ ابادى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سالار

سالار

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پور

پور

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مريداحمدى

مريداحمدى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
متحدمحمدآبادى

متحدمحمدآبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرزايى سدهى

ميرزايى سدهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاك نژاد

پاك نژاد

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صباغيان

صباغيان

مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
معصومى راد

معصومى راد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هادى

هادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خانجانى

خانجانى

علوم قران وحديث / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مولوى امقانى

مولوى امقانى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جامى سميع آبادى

جامى سميع آبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عطايى تيمورى

عطايى تيمورى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندايى

ندايى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اكبرى داغى

اكبرى داغى

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جهانى راد

جهانى راد

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محدثى فر

محدثى فر

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عليشاهى

عليشاهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانى

خانى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادى بزدى

جوادى بزدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

زمين شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اذريون

اذريون

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايرانخواه

ايرانخواه

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كد خدا احمدى

كد خدا احمدى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جامى الاحمدى

جامى الاحمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اردستانى

اردستانى

مهندسي عمران / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسحاق احمدى

اسحاق احمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قنبرى سراب

قنبرى سراب

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى پور

رسولى پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

مهندسي مکانيک / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

باستان شناسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مقنى باشى

مقنى باشى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سعيدى رباط

سعيدى رباط

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

جغرافيا / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شامى

شامى

اقيانوس شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی