گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گچساران

امدادى زاده مائده

امدادى زاده مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
صدرى زاده سيدمحمدرضا

صدرى زاده سيدمحمدرضا

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسكندرى غلامرضا

اسكندرى غلامرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
پورمحمودى شيوا

پورمحمودى شيوا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شيخى فرناز

شيخى فرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
پردال رضا

پردال رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى سيد حميد رضا

حسينى سيد حميد رضا

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
جلالى احمدرضا

جلالى احمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

9سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
صالحى فرشيد

صالحى فرشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حيدرى نويد

حيدرى نويد

علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امامى حميدرضا

امامى حميدرضا

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

9سال کانونی / 168 آزمون

ریاضی
فلسفيان فاطمه

فلسفيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعى پور محمدحسين

زارعى پور محمدحسين

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سلطانى مهسا

سلطانى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داوودى كشكولى فردين

داوودى كشكولى فردين

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / مناطق محروم-بومي استان کهکيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قبادى زهرا

قبادى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
حسينى سيده مهديه

حسينى سيده مهديه

مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فريدى مارال

فريدى مارال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معصومى محمدهاشم

معصومى محمدهاشم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرنژاد محمد

باقرنژاد محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شيخ ممو فاطمه

شيخ ممو فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابراهيمى شايان

ابراهيمى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد

9سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
انبازپور

انبازپور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / مناطق محروم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ولدى يادكورى

ولدى يادكورى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

8سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
پولادى

پولادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سروش نيا

سروش نيا

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اعتمادى زاده

اعتمادى زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاويانى نيا

كاويانى نيا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيات فر

بيات فر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مردانى چهارده چريكى

مردانى چهارده چريكى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عوض پور

عوض پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
ايمانى فرد

ايمانى فرد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كرمى پور

كرمى پور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قايدى

قايدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منعمى موخر

منعمى موخر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معينى فرد

معينى فرد

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيوان مقدم

كيوان مقدم

اماروکاربردها / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پيروزمند

پيروزمند

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فولاديان زاده

فولاديان زاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرلو

اميرلو

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باشتى زاده

باشتى زاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي جنگلداري / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ياسوج / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی