الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر الوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رسولى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
محمديان محمدجواد ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
كريمى شبنم ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 20
محمدى مراشى ابوالفضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 40
اسمعيلى زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
پريدار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
درويشوند انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
اسماعيلى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / مناطق محروم-بومي استان قزوين دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 47
برخوردارى فاطمه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
حسينى سيده بهاره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
زهدى قايش قورشاق ریاضی مهندسي معماري / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
آبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
منافى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
درويشوند ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 6
پاسالارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
دامادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
محمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
ترابى نژاد زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 7
نوراللهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 36
گودرزوند چگينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 6
الفتى مال اميرى انسانی فلسفه / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
محمدى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 22
اصلانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
ملك محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
چاقوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
خباز عليزاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
بابايى درزى محله تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 1سال کانونی 15
كروسى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 10
بياتى مشعوف ریاضی علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 38
قره باغى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
احمدزاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
تيشه برپا تجربی زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
گل محمدى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
كلهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 39
روشن قياس كلاردهى تجربی مهندسي گياه پزشکي / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 52