محمديه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر محمديه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سليمى مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
بازيار مليحه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 39
حسينى آقابابائى سيده عارفه انسانی حقوق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
ربيعى نژاد محمد رسول انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
رضى نيلوفر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
هفتانى شبنم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
شيرمحمدى مطهره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
حسينى سيده فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
حسينى سيده زهره ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
بايره تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / مناطق محروم-بومي استان قزوين دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 29
غفارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
منصورى جوزانى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 39
رشوند آوئى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
نصيرى اميربنده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
مهرى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
محمدى آقابابائى ریاضی فيزيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
منفرد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 36
رشوند ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
فارسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
مودب پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
رشوند ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 34
سبزنژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
رجبى جيرنده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
برزگر ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
بودش ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 48
عباسى حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
كشاورز راد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
عسكرى سپستانكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 6
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
خانى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
صفرى ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
صبورى آينه ده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 20
نظرى يزبرى تجربی مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 30
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال کانونی 47
كرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
جوادى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 24
نجفى ریاضی رياضيات وکاربردها / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
جمالى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 21
مصطفى پور چره ئى ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
خالقى برسرى ریاضی علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
محبى جيرنده ریاضی علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
جعفرى ریاضی علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 27
آقاجانى لياولى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين 1سال کانونی 8
رضائى برسرى ریاضی مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين بيدستان 1سال کانونی 8
سلطانى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان قزوين پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 47
پيرمحمدى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 8
محمدى ریاضی مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 15
رستمى شورستانى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 1سال کانونی 16
صفرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 33
فداكاربرسرى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 19
مافى تجربی مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 16