بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بوئين زهرا

چگينى محمد رضا

چگينى محمد رضا

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدزادگان اميرمحمد

محمدزادگان اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آقابابائى زهرا

آقابابائى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محرمى

محرمى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خوش نام

خوش نام

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی