مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى سيد عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
صانعى امير ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابوئى مهريزى اميرمحمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
فخرى اميررضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 44
هاشمى سيدابوالفضل انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
زارع زاده محمد انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارع بيدكى مصطفى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
حيدرى سيدمصطفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 53
استاد على اكبرى محمد مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شفيع محمدصالح تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
دهقان زهره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 38
جعفرپور نعيمه انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ميرزاده محدثه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
وكيلى محمدحسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سليمانى ريحانه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
جسمانى راورى ميلاد انسانی مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
دهقان منگابادى نجمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 62
زارعين مرتضى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
دانشور مقدم عليرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارع بيدكى اميرمحمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
برزگر مروستى محمدرضا انسانی مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
دهقان منگابادى محمدجواد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى هادى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامى نرگس انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 52
احمدى عليرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارع خورميزى فاطمه انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابوئى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى روش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
پاك نيا انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
زارع خورميزى انسانی مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
عليان انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
سيدرضائى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
ابوئى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعزاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 7سال از اول راهنمايي 108
دهقانى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
حيدرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
زارع زاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سادات انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
طباطبائى فر انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقان چنارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 43
زارع زاده انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارع بيدكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
ايزدى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
فلاح مهريزى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مينايى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 35
ابويى مهريزى انسانی روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
بيك خورميزى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
اكبرى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال از سوم دبيرستان 17
بيك خورميزى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقان بنادكى انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
زارع بيدكى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
محسنى گردكوهى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
فياض تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
استاد على اكبرى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
حيدرى انسانی فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدرضائى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 26
پيروى بغدادآباد تجربی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 50
ابوئى مهريزى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 20
آشورى مهار لويى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 25
دهقانى زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيرزاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانيزاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
مينائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال از سوم راهنمايي 84
كشاورزى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 60
زارع بيدكى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 43
صمدى زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
زارعيان انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موجكار ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 51
زارع بيدكى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملامحمدعليان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 33
كماليان تجربی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
محسن الحسينى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 19
وطنى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
يزدانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفارى انسانی تاريخ / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارع بيدكى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
دهقانيزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
غفارنژادبيدكى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
غلامى زاده تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
دريائى تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلامى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
يزدى آقامحمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 71
دهقانى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حكيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 32
وطنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
زارع بيدكى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال از سوم دبيرستان 30
نيكوكاران تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى تجربی زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيشانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارع زاده تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
زارع زاده تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27