ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميبد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضائى شوركى على رضا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حاجتى شوركى عارفه السادات انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
برخوردارى فيروزآبادى انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 45
احمديان محمودآبادى محدثه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
ثقفى سجاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
كارگر شوركى مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 58
دهستانى اردكانى على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
ميرفلاح حميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
برزگر يفروئى حامد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
رضوانى بفروئى فائزه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ناظرى اردكانى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 29
دهقانى شوركى محمدصادق ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
فلاح مهرجردى عبدالرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
افخمى اردكانى سارا انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
موسوى بفروئى سيد على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 21
افخمى اردكانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 17
دهقانى فيروزآبادى موحد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
كلانتر زاده سعيد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
كارگر شوركى مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
دهقانى فيروزآبادى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
صحرائى اردكانى حسين ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
محمد على زاده نجمه انسانی مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 26
بيكى ده آبادى محمدحسن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
برزگر بفروئى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
سلمانى مهرجردى محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 12
مجاورترك آباد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
كريم بيكى فيروزآبادى محمدجواد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
چمن اميرحسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 21
شاكرى اشتيجه اميرمحمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
زارعى محمودآبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
صادقى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
اكبريان اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
امامى ميبدى نرگس هنر فرش / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
حيدرى ترك آباد فائزه انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
زارع شاهى الهه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 56
طالبى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
كريم بيكى فيروزآبادى ابوالفضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
كارگر شوركى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
جعفرى بفروئى راضيه انسانی مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
شاكرى اشتيجه محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
نورى شمسى حميدرضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
واقف زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
كارگرشوركى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
مروتى شريف آبادى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
شيخى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
ملانورى شمسى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
زارع مهرجردى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رضائى شوركى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ندافى پورميبدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ملاحسينى اردكانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
غنى پورميبدى هنر نقاشي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
زارع پورشكارى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
موسى زاده ميبدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال کانونی 51
مشيرى شوركى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
ملاصادقى ركن آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 60
جواهرى مقدم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زابل 5سال کانونی 51
محبوبى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
بيكى فيروزآبادى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 11
فلاح تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 39
دهقانى فيروزآبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 21
عابدينى ندوشن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
شاكراردكانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 26
غنى نسب شوركى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 13
كارگر شوركى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
زمانيان زنجيرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
زارع ده آبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
على زاده بفرو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 18
گل محمدى شوركى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
غريب رضا يزدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
حكيمى ميبدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 31
آقائى ميبدى هنر طراحي پارچه / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
كارگر شوركى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
شكوهى تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 5
خجسته پور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 58
كارگر شوركى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 13
كمالى اردكانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 57
محمدى ركن آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 4سال کانونی 57
جوشن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
مشك آباديان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
افخمى اردكانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
دهقانى فيروزآبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 19
واحدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
اسماعيلى ميبدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 32
عزيزى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
زارع شاهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
مصلحى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
ميرزاخانى تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شاهان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 35
فلاحيان مهرجردى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
عليخانى زيارتگاهى تجربی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
كريم زاده شوركى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
دهقانى شوركى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
كارگر بيده ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
آقائى ميبدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
كمالى اردكانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 8
رضائيان فيروزآبادى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 46
غفورى بارجينى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
اقبال تجربی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
كسرايى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
كارگر شوركى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 60
كارگر شوركى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
برزگر بفروئى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
گل محمدى شوركى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
امامى ميبدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
دهقانى فيروزآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
حسينى نسب شوركى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 11
دهقانى فيروزآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
فاضلى شوركى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
معصومى يخدان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 20
كارگر شوركى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 59
برزگر بفروئى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 18
پهلوان شمسى ميبدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 24
باصرى سورك تجربی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
طالبى شوركى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
دهقانى فيروزآبادى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 10
آقايى ميبدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 25
زارع مهرجردى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 9
جعفرى ندوشن تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 8
صالحى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زارع ده آبادى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
خيرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
غفورزاده فيروزآبادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 7
كلانتر مهرجردى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حفيظى اتابك تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 8
نصيرى بشنيغان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
مقنيان خانقاه تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 8
رضائى فيروزآبادى تجربی اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
جعفريان فيروزآبادى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
فلاح يخدانى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20