ابركوه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ابركوه

بصيرى محمد

بصيرى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضاييان محمد حسين

رضاييان محمد حسين

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاصلى ليلا

حاصلى ليلا

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضايى زهرا

رضايى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح زاده سيد محمد

فلاح زاده سيد محمد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چاكرالحسينى محمد حسين

چاكرالحسينى محمد حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كبورى مجيد

كبورى مجيد

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اكبرزاده ريحانه

اكبرزاده ريحانه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شفيعى مهديه

شفيعى مهديه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برزگر سينا

برزگر سينا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكرمى على

اكرمى على

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سالارى پناه

سالارى پناه

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحى ابرقويى

صالحى ابرقويى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى پور

احمدى پور

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غيب الهى

غيب الهى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فلاح هكى

فلاح هكى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميدوارپناه

اميدوارپناه

روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بابامحمدى

بابامحمدى

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاتحى

فاتحى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
خاموشى

خاموشى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قليايى

قليايى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس

شمس

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورعسكرى

پورعسكرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آدمى

آدمى

فيزيک مهندسي / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورشفيعى

پورشفيعى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقان زاده

دهقان زاده

زبان وادبيات عربي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ميرزازاده حسين آبادى

ميرزازاده حسين آبادى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرزاد

فرزاد

زيست فناوري / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسويان

موسويان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابطحى

ابطحى

علوم سياسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الله يارى

الله يارى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
پورسيد

پورسيد

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فلاح زاده

فلاح زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شرافت

شرافت

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

معماري داخلي / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهاجرى

مهاجرى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ستار

ستار

مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبر زاده

اكبر زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رسنمى

رسنمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ولى

ولى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غلام زاده

غلام زاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كارگران

كارگران

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بابامحمدى

بابامحمدى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضاييان

رضاييان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صحافى

صحافى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فلاح زاده

فلاح زاده

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع شهر آبادى

زارع شهر آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی