يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيخها شبنم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
بهشتى زاده بافقى زهراالسادات تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 20
جعفرى نسب مسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 32
انصارى فر مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
زارع هرفته محمدنبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
ياورى نسب فهيمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
هرندى حميد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 40
بيك خورميزى محمدسينا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 55
بقائى نائينى ابوالفضل انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضوى سيدمحمد انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 32
ميرجليلى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
ضيائى امير انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 16
طورى مهديه انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
سلطانى گرد فرامرزى سروش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
سلطانى مريم انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 20
طحان پور سجاد انسانی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 96
فلاح تفتى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 70
انتظارى مرجان انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 48
دهقانى محمدآبادى مهديه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
جعفر زاده على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
دشتكيان نصرابادى محمد انسانی حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 52
متولى نژاد سيدمصطفى انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 22
غريب شاهى آرزو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
فلاح محمدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
سعيدى فرهاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
شريفى زارچى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
غلامى ناصرآبادى ميثم انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 16
دانشيان محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 56
عدالتيان حسين پور زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ياورى هانيه هنر ارتباطتصويري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
ميردهقان سيدسروش تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
عابدينى سانيجى محمدمعين انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ميرحسينى فائزه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
زارع ميلاد انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
فردزاده سجاد انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
فرقانى على اكبر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 32
خواجه شرف آبادى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
قوام نيا زهراالسادات انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
مزيدى شرف آبادى محمد امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 75
ميرشمسى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 51
ميرهاشمى فاطمه سادات تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
جانشكر اميرمحمد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
حسنى فاطمه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
اكبريان بافقى رضا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
منتظرى عليرضا انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
گلستانى زاده فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 22
حسينى نسب على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 12
شكارى خبر عرفان انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
موسوى مهديه السادات انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
بخشى مهديه هنر ارتباطتصويري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
تمدن سيده نيكى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
نجارى طزرجانى ريحانه انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 17
قنبرى تقى آباد زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان نيرى محمد فاضل ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
حقانى زاده شيما انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
شمس الدينى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
حكيمى محدثه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
رفيعى مزرعه نو محمدرضا انسانی مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
زارع اميرمسعود انسانی حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 24
دوست حسينى محمدرضا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
موحد سيداميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
هراتى زاده محمدصادق ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
پورفرزين زهرا انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
برزگرى سخويدى نيلوفر ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
حسينى پريسا السادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 54
دعائى زينب السادات ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
پرور سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
حيدرى سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 31
رضانيا مريم انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دشتى رحمت آبادى زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 11
عسگرى اشكذرى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
سلمان زاده يزدى حسين انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 32
آقايى ميبدى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
ميرشمسى فاطمه السادات انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
متعبد على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
كريمى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
هدايتى تفتى حسين انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
صالحى على محمد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
رمضانپور مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
جلالى پندرى عباس ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
شرافت عارفه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
مهرپويا عليرضا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 10
رحيمى نژاد على ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
الحسينى المدرسى طوس زهراالسادات تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
رحمانى شمسى مريم انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ضياءالاسلامى شادى انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
كريم نژاد مهران تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
صفرى شاهى مهلا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
امراللهى بيوكى محمدسجاد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
جانشكر اميرحسين انسانی مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
كاظم پور احسان انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دوستى اميرحسين انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دشتى رحمت آبادى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
عسگرى مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 8
جديدى اردكانى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
راعى محمد جواد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 50
رضوى سيدمهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
آزادمقدم زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضائى صدرآبادى آرزو انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 39
رحيمى مبينا انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ابوئى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
توده زعيم پدرام تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 36
شمس اشكذرى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
خياطيان يزدى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
هيورى زينب انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
صادقى نژاد عادله انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمودى كهنى مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 6
نيكوكاران اميرمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
مظفرى مهدى انسانی مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
ميرجليلى مهديه السادات انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
رضائى مريم انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حنائى ارغوان هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 10
ارمى سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
امينى هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
حاجى ابوترابى حامد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
نگهبان رضا انسانی حقوق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 37
كهدوئى محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
حاجى حسينى نرگس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
رنجبرناصرآبادى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
احسان زاده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
عسكرى گلويك اميرحسين انسانی مديريت دولتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
زارع شكوئيه محدثه انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مرادى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
رحيمى ببروئى الهام ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ميرحسينى احمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
دهقان بنادكوكى پروين انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
دشتى نگار زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مقيمى فيروزآباد مائده انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دهقان طزرجانى محيا انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مسلمان نژاد صفيه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
لبافى ريحانه انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بيك امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
وافى عليرضا انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ابوطالبيان زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 21
سلطانى محيا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
پاك زبان محدثه ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
ميردهقان بنادكى سيدمهدى انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
ايمانى شاه آباد وحيد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دهقان نيرى محمدصادق ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
فتوحى فرزين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
دهقان بنادكى سحر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 46
جهان بين سوگند تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
رئيسى نژاد محمدامين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
كرمى فائزه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
سليمان زاده زهرا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
ابهت محمدامين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
كفيرى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
ابراهيمى شمس آباد فرزانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
عظيم زاده مصطفى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 56
قاضى كرمانى على انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
هاديان دهج صالح تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
نبوى سيدمحمدمحسن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
قاسم زاده حجت تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
خيرانديش ريحانه ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
دهقان هراتى هانيه انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
بمانى زاده محمدآبادى محمدحسين انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
سبزه على مهدى انسانی روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
سودمندى مهدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
باوفا مبين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 39
سالارحسينى حانيه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
حسينى محمد انسانی علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
سفيد امين رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
گلشن اردكان سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
صبرى فائزه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
فخرآبادى عارفه انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
مظفر محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
حاتم پور اميرمحمد هنر نقاشي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 6
ملاصادقى ركن آبادى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 19
آرين سهيل انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
احمدى سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
ميرجليلى زهرا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
ميرزائى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
گهرفر زينب ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زارع شحنه محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
اميدى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 41
اسلامى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 22
رحيمى محمدباقر انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
مهرداودى مسعود ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
كريم زاده عقدا احسان انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
طاهرنژادجوزم فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 45
اعرابى مهديس السادات انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
قانع ايمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 51
جوكار مهلا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
حافظى نژاد منشادى سيدعلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
صالحى زاده ابوالفضل انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
پورحمزه كوهبنانى سميه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
ميرجليلى سيده فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
تقيه عماد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 22
آخوندزاده ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
صادقپور ابوالفضل انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 21
حبيبى اميرحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
فرمى باف سيدحميد ریاضی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
تفكرى بافقى حميدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فتحى نژاد زهره انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
نورسته نويد رضا انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 45
صمدى حميدرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
دهشيرى مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 25
نصيرى بامكان محمد انسانی حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
ايرجى نصرآبادى افروز ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
حكيميان على انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
ابراهيم زاده عقدا على ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سرتيپ زاده على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
دستمالچيان سيداميد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مكى زاده بهزاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 48
رضوانى سيداميد انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
ابراهيمى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 30
خبيرى امير انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دهقان عبدالهى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
بهنام ميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 26
صحت بخش ميلاد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
فلاح تفتى محدثه انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فتاحى حسن آبادى زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خالقدادى اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
متولى بهزاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
همتى اميرحسين انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
لاستيك چيان محمدرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 20
رضوى فاطمه السادات ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
طالبى مورى آبادى مرضيه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حكيمى حسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
محمدكريمى فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مجرد مجتبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
رضائى صدرآبادى محدثه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
فلاح تفتى مهشيد هنر نقاشي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
اسلامى زاده اميرمحمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
فيض اردكانى نجمه سادات ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
منتظرفرج ياسمن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 27
رضايى احسان انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
غفورى نيا رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
آگاهى زهرا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
زارع كريمى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
ناظرى بافقى سيدمجيد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
غزل باش زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 21
خيرانديش اميرمحمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
رحيمى بندرآبادى مهديه انسانی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
تقديس محمدمعين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
نصيريان اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
خراسانى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ريحانه گل خانم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
كوچه مشكى مهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
موسوى شمس آباد سيد مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
انتظارى ميبدى سجاد انسانی حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
زارع انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
كارگر ابرقوئى اميرحسين انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
جعفرى نجف آبادى ريحانه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
پورشمسى بندرآباد فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 56
حاجى ابراهيمى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 24
دهقانى محمودآبادى محبوبه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
مهديان سارا انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
دهقان پور ناصر انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
كبيرى نصراباد محمدمحسن ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
خانى دهج شاهين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
فلاحتى محمدمعين انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
محمدى پورندوشن مائده انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شيشه برى مجتبى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
دره زرشكى سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
حاجى پورفهادان مهديه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
قائمى بافقى عارف ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
چاكرى محمد انسانی علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 30
قوچانى آرمان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
پيمان كامياب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 40
شاكر مهرانه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
توكل كوثرى سيدعرفان انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
اسلامى نصرت آبادى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
دهدارى دلناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 41
احمدى بهابادى احمدرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
زكى زاده قريه على نگار انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
غزلباش مجتبى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
موسوى مهر سيدسجاد انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 15
بابائى كافى آباد انسيه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
مظفرى زاده يزدى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
نورسته حانيه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حسينى پور سيدمهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
حسينى نسب سيدسينا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
فلاح باغمورتينى الهام ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
كمالى ريحانه ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه-مهندسي الکترونيک هواپيمايي مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 19
جعفرپور مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
اسلامى نصرت آبادى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
نشاط مقدم بهنام انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
كردگارى آرش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
انتظارى زارچ سعيده ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رحمتى پور الهام ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
پناهنده على هانيه انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
مشرف انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
مزيدى محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
ميرحسينى سيدمحمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
حسينى جمال آبادى ساجده السادات انسانی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
شجاعى مهريزى محمدحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
اسلامى على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
لارى زارچ عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
رنجبربافقى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ميرجليلى مهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
نژادى رنجبر محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقان چنارى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فتوحى اعظم انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
ميرحسينى فاطمه السادات انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دهقانى مقدم پارسا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پورزارع سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 39
سررشته دار يزدى مهديه انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 22
انتظار بقيه الله امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 36
پورمند امير ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رادفرد فاطمه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
جاهدى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
مزيدى شرف آبادى هانيه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
برزگرى دهج ريحانه انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
فلاح تفتى منصور انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
دهقان انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 59
زارع هرفته مجتبى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
مرادپور شيوا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
خدمتگزار يزدى الهه انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حاجى ميرزا سيدعلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
نعمتى زاده مهدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
عدالت خواه محمدكاظم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
گنجى زاده حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
طباطبائى ميرك آباد سيدمهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 39
حاتمى زاده اميرحسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
كهدناروئى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
رحيمى معين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
زارع گاريزى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 44
رضائى پور فهرجى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عباس پور خيابانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
درستكار يزدى انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
سالارى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 13
برزگرى دهج ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
شجاع الساداتى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
منتظرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
سلطانى گردفرامرزى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
صالحى ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
رجبى منشادى ریاضی فيزيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 33
زارع زاده ابرقوئى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
خليلى پيشكوهى ریاضی فيزيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
رنجبر بافقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
كثيرى پيرجل انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
طباطبائى انسانی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 29
رحيمى بندرآبادى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فرخى مهر انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
معينى راد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فتوحى بافقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
باقرى فهرجى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
نجفى نژاد انسانی روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
خليلى نژاد ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
قربانى دهج تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
محسن زاده هدشى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
آخوندى زردينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
سالارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
معين فر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 21
لارى پور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
زارع سروى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
جاويد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
عابديه ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان يزد-محل تحصيل خواجه نصيرالدين طوسي کرمان پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 26
شبانكاره تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 35
كارگر دهنودشتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كريمى شرف آبادى انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
رفيع زاده نصرآبادى انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 26
زارع زردينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شريفى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
كرمى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 8سال کانونی 138
ياورى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
سلطانى گردفرامرزى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
باقرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رجبى خضر آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 103
زارع چاهوكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
بيگى نيا مقدم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
زمان زاده نصرآبادى ریاضی روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
تقوى ندوشن ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 24
آقاسى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
ميرقاسمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
ميرزااحمدى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ندائى فرد تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
شفيعى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
فلفلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
فرقانى انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
كارگرحاجى آباد انسانی علوم سياسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
شباهنگ نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
دهشيرى انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 34
شاكرى حسين اباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
باهرى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
امينى حاجى آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
شكيبا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 53
سالكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
نعمت الهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
انورى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 58
مزيدى شرف آبادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
فلاح تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 41
سلطانى گردفرامرزى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
هراتى زاده تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
خبيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كريم زادگان انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
سالارى بركوئى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
فلاحتى مروستى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ميرجليلى انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 13
صادق پور بنادكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
ابوئى مهريزى انسانی مترجمي زبان عربي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
كاهنى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
كريمى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 20
زارع كمالى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
غلامى بنادكوكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ميرحسينى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 14
سجادى فر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دره زرشكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
زارعين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حسينى راد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
حاجى ابولزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
مهرابى مهدى آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
خلاصه زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
حسينى نسب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ملاحسينى باجگانى انسانی روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
موسوى بفروئى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
جعفرزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
ميرجليلى ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
افضلى محمودآبادى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فلاح زاده ابرقوئى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
مدرسى نيا يزدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
بابائى دره تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
خورشيد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
غلامى بنادكوكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 44
فرهى فر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
اشرفيان انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
كوچه بيوكى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
باقرى فهرجى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
برخوردارى على آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
مناقبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فتوحى بافقى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
خياطيان يزدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
پيمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
چيتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
شكراللهى توران پشتى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
علائى يزدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
دهقان منشادى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 29
دهستانى هرات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
بنده زادگان انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
شريعت زاده بافقى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
حاتمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
رهبران ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
آيت الهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 32
ميرجليلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
ياورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 47
تركى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
زارع شاه آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خاكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
نايب مهدى آبادى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
حسينى يكتا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
بياتى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
دهقان بنادكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
زحمت كش سر دوراهى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
طبايى عقدائى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
خانى زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
حبيبيان محمدابادى ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال کانونی 68
كريمى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 21
نجمى چم طاقى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 27
بابائى اشكذرى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
نجارى طزرجانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 32
خيرانديش ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
كدخداپور انسانی اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 15
لطفعلى خانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 36
ميرجليلى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
فهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
امامى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 16
خالقى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
پيروزمند ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
رفيعى عقدائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
رشكوئيه جديدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ميرافشارى انسانی علوم سياسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
توكلى آسفيجى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
جعفرى ندوشن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
نقدى انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 33
طالبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
جعفرى هرفته انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
بابازاده ميبدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
محمودى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
ملاحسينى بوئى آباد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
آقاباقرى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
چاليك ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
عسكرى فر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
ياسمن منشادى انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 54
دهقان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
بيدمشكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
مدرس ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
ناصرى خبر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
مقصودى نژاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
يوسفى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حاجى زاده انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 17
شفائى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
ملجاء تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
پاك سرشت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سردارى زارچى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 34
عليزاده جلگه پور تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جمالى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
اميريان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
برخوردارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
رضائى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حكيميان انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
دهقانپور ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
صوفى نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
جوادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
پورحسينى انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
جعفريان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
امينيان ندوشن انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
ابرقوئى ریاضی روانشناسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
نائمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
محمد شفيع ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 34
پايه داراردكانى تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 37
عاشق معلى ریاضی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
فروتنى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 51
محى الدينى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
حسنى فرد تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 41
صادقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 64
فلاح تفتى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 51
ثابتى فرد تجربی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 9
طامهرى ریاضی مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
قفقازى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
ملكى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
مسعودى ندوشن انسانی حقوق / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 15
محمدى عزيزآبادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
مرادخانى همدانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 39
صناعى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 41
جنگجو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
حاتمى هنزاء تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
طباطبائى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شفيع حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
ابوئى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
شكوه فرد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
عسگرى وزيرى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
ميرحسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
حاتمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 40
زرين پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
مقدرى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 17
افتصادى سرجمعى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
ميرسليمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
كاظم پور ریاضی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عابدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
دهقان ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
پورعباس انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 45
خوئيان اروميه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 45
برزگر بفروئى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
مختارى حسن اباد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
بيكى سروعلياء هنر ارتباطتصويري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
احمدى خوب ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
مظفرى شمسى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
رضوى بهابادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
ملانورى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 38
صادقيان زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
دهقان بنادكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
وكيل الساداتى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
محمودآبادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
احسان فر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
سيدرضائى خورميزى انسانی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 52
صدقيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
دشتى پوررحمت ابادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
ابهجى عزآبادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 38
جعفرى فخرآبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
شهرى زاده ریاضی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رحيمى پورمهرجردى انسانی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 25
نائينى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
رحيمى ببروئى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 19
بيدكى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
ملااحمدى حسن آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
فانى صدرآبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
ياقوت انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
سراجى محمدآبادى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 5
خادمى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
علوى باجگانى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
مظفرى تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 5سال کانونی 83
حديديان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
حافظى فرد انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
برزگرى مقدم ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
ساعتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
موحدنژاد ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
على چى تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 86
امينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
تشكرى بافقى انسانی مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 12
سلمان روغنى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 80
غلامى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
طالبى همت اباد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
فروتن عيش آبادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 30
جعفرى ندوشن انسانی علوم سياسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
بابائى مزرعه آخوند تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
جنائى احمدآباد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دره زرشكى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
دبيرى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
اكبرنيا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 43
عطاران بندرآبادى انسانی تاريخ / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ميرجليلى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
ورعى تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 25
كمالى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
طباطبايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
مرعشى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
زارع عبداللهى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 31
دهقان طزرجانى ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
كلانتريان تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 41
زارع سروى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 23
ميردهقان بنادكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 62
دانش تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 39
علمدار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
برزنده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
جليلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
فوقانى انسانی روانشناسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
رادفر ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
فلاح مهريزى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 26
نكوئى يزدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
درى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
ميروكيلى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
شيرغلامى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 29
طرازى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 38
جعفرى ندوشن تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
ردائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دهقانى زاده بغدادآباد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
جويا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
زارع بنادكوكى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 69
عسكرى ارجنكى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
پورجعفر طزرجانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
قانع عزآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
آرين انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
حنيفه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 55
حبيب الهى عقدا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
صادقى تفتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
حيدرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
منتظرى هدشى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
سلمانيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
زارع انسانی علوم سياسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
شريفى دهج تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
زارعين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
موحد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
آقاسى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
عباسى جوزم ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
فتاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
طهماسبى ریاضی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
ابراهيمى فيروز آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
دانشمندى بافقى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
اسلامى مهرجردى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 40
زارع حسينى منشادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
فتح آبادى انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
طلبه انسانی علوم سياسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
عابسى تجربی دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
كلانترى خليل اباد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
همتى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
معلمى خيرآباد تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 11
دهقان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 34
دهقانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 33
باقرى فهرجى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 13
ميرزاده يزدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 30
صابرى حسين آباد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
مدرس ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
باكفايت ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
حيرانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 39
بهلول ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 13
حسينى عقدائى ریاضی مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 48
عاقل ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
وطنى بغداداباد ریاضی مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 34
مزيدى شرف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
ميرجليلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
نعيم آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 37
قاسمى فيروزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 54
زارع ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
رضائيان نيا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 24
طاهر نژاد جوزم ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
دشتى خويدكى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
فخرآبادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 25
حسامپور رضوى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
اسدى ششده انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محبوبى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 20
ميرجليلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 38
منشى زاده اشكذرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
انتظارى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
گشنيزى منشادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 7
اميرى هرمزكى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
برزگر انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
نينوايى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
خاتمى تجربی روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
ميرباقرى فيروزابادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
شبانيان تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 65
توكلى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
شهبازى منشادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
فلاح مهرجردى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
انصارى فر تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 6
جعفرى خرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
تجمليان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
مزيدى شرف آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
رضوى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
بيشه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
فلاح مدوارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
ميرجليلى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
هاشمى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
غلامى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 34
دهقان نسب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
كوشا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
رضايى حسن آباد ریاضی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 37
وكيلى قاسم آباد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 21
ابريشمى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 58
دهقانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
گلزارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
فارغ تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
دستجردى تجربی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
مظفرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 23
جعفرى خيرابادى انسانی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 39
رسولى مهرجردى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ميرشمسى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
رنجبربافقى انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
لطفعليانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 25
بيرجندى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
سلمانى زارچى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
شهرى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 31
امينى بهابادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
نظرى پناه تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
صندوقساز انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
جوكار ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
دهقان نيرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
زارع تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
باصرى سورك تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
امين دربرزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 24
اكرمى ابرقوئي تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 51
مزيدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
سعيدى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 21
كمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
پوشش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
هنرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
شمسى زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 25
برخوردارى على آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 64
نجمى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عزيزى بندرآبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
پيرجلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
وثوقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 41
عسكريه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
بقائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
امراللهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
فخارزاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
خالقى مورى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
يزدانى نژاد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 10
برزگرى بنادكوكى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 45
طلابى ریاضی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
فتاح پور ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
باغيانى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
حيائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 1سال کانونی 23
رحمانى شمسى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
باروت كوب زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
راحتيان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
ميرجليلى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
كبيرى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
تولائى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
رحيمى تجربی اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه- موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 3سال کانونی 38
فتاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 36
سموات ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سرداركرمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
ابوالقاسمى ریاضی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 14
تقى زاده هنزائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
ميرآتشى يزدى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
بابايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
انصارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 23
زارع ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
فلاح تفتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
سجادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 62
صراف ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 23
پورشفيعى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
زارع شاه آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
عربى على اباد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 24
اسماعيلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 21
خواجه پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
فتحى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
طالعى بافقى تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
دشتى رحمت آبادى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
زمانپوردهج تجربی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
نوذرى شاربماء تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
جعفرى ندوشن تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
صادقيان زاده ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
طبائى شمسى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
فلاحتى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
ساعتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 5سال کانونی 79
اسدى پور تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 27
كريمى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
باقرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
شيبانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 47
باروت كوب زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 4سال کانونی 50
مظفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 11
خدائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 21
هاشمى بهابادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
نقيبى شرف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 13
منتظرقائم تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ثابتى نيا سرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 67
شيرازى ماهانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 78
موسوى سانيج ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
دهقانى محمودآبادى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
زارع ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
تاجيك نوروزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
لريان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 27
ابنى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 46
طلابى مزرعه نو تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
غفارى خرانق تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
فرجى يزدى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 65
فلاح محسنى تفتى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
دوست گل تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 36
محمدى عزيزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 25
كرامتيان تجربی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
رشيدى شريف آباد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 19
قوامى منشادى تجربی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
برزگرى دهج انسانی ايران شناسي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
حيدرى مزرعه آخوند تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 12
دهقان بنادكوكى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
آب دار تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
سراجه ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 28
زكى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
طاهرى زاده تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
كلاه دوز ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 14
زارع سخويدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
ميرشمسى ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دانائيان تجربی روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 30
دهقانپور فراشاه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 20
فلاح مهرجردى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
شريفيان مزرعه طلائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
لطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
موسوى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
عبقرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
ابرندآبادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
صاحبى شريف آبادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
دهقان نيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
پناه بخدا تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
ترابى ميرزائى تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 21
رئيسان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 12
احمدى بيداخويدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
دهقان بنادكى تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 25
شفيعى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
دهقان بنادكى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
رشيدنيا تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
اخوه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 23
فتوحى تجربی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
خادمى سيدبنادكى تجربی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
حقير ابراهيم آبادى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
برخوردارى على آباد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
سالارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
دهقان بنادكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
نوذرپور تجربی روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 17
كرامتى ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فاضلى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
بهشتيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 28
حاجى جعفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ياسوج / شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
پژوهشى نيا تجربی روانشناسي / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 22
سالارى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
طحان پور بيده ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 52
ابراهيم عباسى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
دهقانى تفتى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
طاهرى توزيعى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
فتاحى حسن آبادى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
اردانى زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
توكلى كمكوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
بيك ریاضی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
كهدوئى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
استادحلوائى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
طاهرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 34
كمال الدينى عزآبادى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
شايق تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 31
دهقان بنادكى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
خان بيوكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 15
بى نياز تجربی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
گل بو ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 23
ميرابوالحسنى اردكانى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
صادقيان ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
خضوعى ریاضی اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
سلطانى فر تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 16
سنجرانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 20
بيك خورميزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 27
كارگر تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 33
على رمضانى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
قانعى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 15
دره زرشكى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 22
ميرحسينى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
كشميرى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 10
عربى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
توكلى كمكوئى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
هاشمى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
جعفرزاده مالميرى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسينى حسين اباد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
آخوندزاده طزرجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 20
دهقان دهنوى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
حسين مرشدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
اعتصامى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
حكام زاده تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
عسكرى پور نعمت آباد تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
زارع زاده مهريزى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 21
رحيم پوران ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
زكى زاده ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
محمدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 21
اعتبارى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 14
موسوى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
رضائى صدرابادى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
عطائى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 59
علائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 21
نگهدارى تجربی زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
رحيمى ده نوى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
خنچه تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 18
تقدسى پور ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 11
فتحى نژاد تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 14
دشتى رحمت آبادى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
شكارى ابراهيم آباد تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
زارع احمدابادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
افلاطونيان تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دهقان بهابادى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 22
رضوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 15
رضوى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 18
ميراكبرى فيروزآباد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
دهقان زاده بهابادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
صيادى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 15
آتشين بار تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
جواهريان تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
مرتضائى ندوشن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 30
اسلامى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 43
توكلى بنيزى تجربی روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
محمدى دهج ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
صادقى حسن آبادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
صديقى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
اسلامى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
زحمت كش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 74
دهقان منشادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 6
افسريه تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 17
زارعيان مزرعه خسرو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
رادمهر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 35
كامياب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
سلطانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
پورقاسمى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 41
رحيميان على آباد تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
بابائى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 19
اسلامى پور نصرت آبادى تجربی زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
اطمينانى قصرالدشتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
دهقانى زاده تجربی زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
عالم تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 34
فتوحى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 37
انتظارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 37
باقرى دهج تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
جندقيان بيدگلى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 32
دهشيرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
رعيتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
اسلامى كلانترى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 69
زادگى ميرزايى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 35
سالارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
افشارى كرمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
امراللهى بيوكى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 9
بذرافشان تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
افسريه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
ميرزاده ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 31
آقازاده بافق تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
باروت كوب تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
محمدى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 49
سجاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 5
شاكريان تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
كمالى تجربی زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ميرجليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 42
حيرانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 70
جعفر پور بغداداباد تجربی علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
خراسانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 47
سميعى على آباد تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 35
رزاقى بهابادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
چمنى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
ميرحسينى تجربی زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
كاظمى اسكرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 23
سالارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
صدريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
ملكيان بهابادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
ربيعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
دهقان بنادكى تجربی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 25
افشار تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
زارع رشكوئيه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 15
فخرابادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 55
شريفى زاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
دمبوسى تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فلاحتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
پوراكبرى تجربی مهندسي پزشکي - دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد دانشگاه غيرانتفاعي علامه ناييني - نائين 1سال کانونی 7
دهقان منشادى تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
جزينى درچه تجربی زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 14
ابراهيم زاده محمد آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 26
حبوباتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
دهقان منشادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
على حمزه تجربی زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16