رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رزن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نامدارى حسن انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 47
عبدى بهمن ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 61
شيخى ديدار زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 26
سوارى محمدحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
فيلى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
يارياب على اصغر انسانی علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5سال کانونی 53
توحيدى نافع محمدصادق ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 51
پنجى شهپر فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
رجبى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
احمدى متقى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
قاسمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 60
حسينى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 24
صفرى توانا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
عرب زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
رحمانى يگانه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 69
برقرارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 21
مردانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
تفريشى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
طيبى موسى پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 20
لطيفى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 12
رضايى فردى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 12
جلوه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
ميرزائيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 5
رجبى عالى ریاضی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
قنبرى يكتافرد انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 22
محمدى پيرايش انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
شاكرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
طريقى حسن پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
بهرامى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
ناصرى ریاضی حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
وكيلى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
شعبانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 70
كريمى نيك تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 7سال کانونی 129
شاكرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال کانونی 19
قاسمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 59
حسنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
صريحى كامل تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 34
نظرى نژاد ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
طاهرلوئى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 2سال کانونی 24
حيدرى انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
اكبرى يمنى انسانی جغرافيا / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 20
محققى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 18
بيگلربيگى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 51
نوروزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 7
ميرزايى پروانه تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
نصيرى فرود تجربی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 22
رجبلو تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 3سال کانونی 38
خوش بين تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
قدرتى گلزار تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
يوسفى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
جعفرى هنرمند تجربی زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
مرادخانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
مرادخانى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6