تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تويسركان

بختيارى زهرا

بختيارى زهرا

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فارسى زهرا

فارسى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عليقارداشى عارفه

عليقارداشى عارفه

حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عليقارداشى زهرا

عليقارداشى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسدبگى مهدى

اسدبگى مهدى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نانكلى مهدى

نانكلى مهدى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عميدى پارسا پرستو

عميدى پارسا پرستو

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
باقر مرضيه

باقر مرضيه

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزاجانى سيدرضا

ميرزاجانى سيدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تركاشون مهدى

تركاشون مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بختيارى فاطمه

بختيارى فاطمه

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اسكندرى مريم

اسكندرى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موميوند رضا

موميوند رضا

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سورى حسين

سورى حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامى محمدصالح

بهرامى محمدصالح

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صلح‌ميرزايى زكيه

صلح‌ميرزايى زكيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عينعلى حسين

عينعلى حسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صلح‌ميرزايى فاطمه

صلح‌ميرزايى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آقابابايى رضوان

آقابابايى رضوان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعيل‌بيگى اميرحسين

اسماعيل‌بيگى اميرحسين

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بيات محمد

بيات محمد

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نقيئى

نقيئى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فقيرى

فقيرى

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مالميرى

مالميرى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كهزادى

كهزادى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ميرجمالى

ميرجمالى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عزتى

عزتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
كلى‌وند

كلى‌وند

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
چراغعلى

چراغعلى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اخشيك

اخشيك

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محجوبى

محجوبى

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدبگى

احمدبگى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فضلعلى

فضلعلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گمارى

گمارى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجى‌اسفنديارى

حاجى‌اسفنديارى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زند

زند

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جمور

جمور

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ترك

ترك

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميوند

ميوند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فقيرى

فقيرى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پاكنهاد

پاكنهاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى عزيزى

حاجى عزيزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صلح‌ميرزايى

صلح‌ميرزايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حجتى

حجتى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالملكى

عبدالملكى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدصالحى

محمدصالحى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صلح ميرزايى

صلح ميرزايى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سورى

سورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گمار

گمار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الوندى

الوندى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الوندى

الوندى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی