اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اسدآباد

شمس محمداحسان

شمس محمداحسان

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلطانى حميد

سلطانى حميد

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستمى برجسته على

رستمى برجسته على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرجيان فاطمه

فرجيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعبانى زيبا

شعبانى زيبا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كمانگر مساعد فرحان

كمانگر مساعد فرحان

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى حسينى

مرادى حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى متين حسين

محمدى متين حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گدارى

گدارى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى منظور

مرادى منظور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعادت نژاد

سعادت نژاد

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی