همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر همدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باسلى زاده سروش ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 77
بيگ زاده مهراب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 58
عزيزى مراد حسن انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
قصابانى سمانه هنر بازيگري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
محبى نظر احسان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
سنگستانى نازنين انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
حسينى زهرا سادات انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 40
فريدونى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
على تاجر مهدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
منظمى تبار سروش انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
جامه بزرگ مريم انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
حاجى وليئى محمد حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
جهانگيرى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
يونسى انيسه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 44
پورهمتى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
قاضى خانى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
بيات كيميا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
طالبيان نيكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
محمدى امير حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
معالى محمد امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
سپهرى وفا سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 49
فلاحيان زهرا انسانی علوم ارتباطات اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
صابريان رنجبر شكيبا انسانی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
شعبانى جواد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
شه دوست امير عباس ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
رسولى هانيه هنر طراحي صنعتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
صديقى پريناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
محمديان زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
اميريان عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
ميرابيان پدرام ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
حدادى مهران تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 97
پور حسينى احسان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 39
صفرى مجد محمد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
ربيعيان امير حسين انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
حاجيلويى نژاد عرفان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 59
تكرلى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 56
سلطانى راد على ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
قهرمانى رومينا انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 58
فريدونى مهسا انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 27
كريمى بيامه كيانا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
برجى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
رزاقى عدنان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
مرمرچى نيا سبا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
سلطانى حبيب محمد سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
سبزه اى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
گودرزدشتى صدرا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
جعفرى على تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 41
اقباليان ليلى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
عباسى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
رحيمى مجد فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
رجبى برومند حانيه انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
قشلاقى تارا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 64
كوثرى آيدا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
مهيايى رامين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 25
سيفى عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 21
بابائى پور هليا انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
حاجى زين العابدينى زهرا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
شه دوست اميرحسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
على اولى نرگس ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
احمدوند مهرناز تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
زرينى سعيد انسانی حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 35
نصرتى محمد مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 32
عبدالرسولى محمدحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
بهرامى على رضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
بابايى مهرشاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
رضانيا مهشاد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
شجاعى اميررهام ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
صاحب الزمانى اميد ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 37
همدانى مسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 56
طاهرى حميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
طاهرى ابادى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
مصطفوى سيد محمد مهدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 70
شريفى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
لعلى مريم انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
عبدل عليرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
ياورى بذل محمد سجاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
پيرويسى پونه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
گل محمدى فواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
قمريان ثنا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
محمدى تقدير آذين انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
يوسفى سجاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
نوروزى مهسا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
موسوند وركانه محمد حسين انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
صادقيان فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
جعفرى ياسمن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
هژير كمال مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
رستم بيگى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
جعفر پور پيمان ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
محمدى مهدى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 39
اشتاد محمدصادق انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
آئينى نسا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
پورالعجل محدثه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 42
ملكى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
رضوانى جلال نگار تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
افشار مهدى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
توكلى نهاد مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
محمدى ستاره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
قاسمى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
يگانگى آريا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 52
زارعى توانا بهنام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
عطائى كمال زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
كردى فاطمه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
قنبريان محدثه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
خاورزمينى حانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 64
حسينى سيده عطيه انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
نصيرى مهر فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
احمدى دهر محمدرضا ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 44
سليمانيان سارينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
آزادبخت عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
زارع فهيمه انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
رضايى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 45
ابراهيمى رمضانى صبا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
عابدى زاده ايمان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
محمدى نيلوفر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
نوروزى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 48
بهرامى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
بحيرائى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 16
سيلوارى نفيسه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 10
اسدى پور زهرا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
اشرفى آريا ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
نيكى خواه كيميا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
جمشيديان صدف تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 48
نفر محمد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
پاشايى اطهر حميد رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
زمانى محمدامير ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 34
سياهپور هانيه ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
نبوى همدانى نغمه سادات هنر نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
حميديه پوريا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
خداكرمى عليرضا ریاضی فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
صدفى محمد مجتبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
مومن نوشرى پرنيان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 57
گماريان امير حسين انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
آزادى منش زهرا انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
قشمى سيده هانيه انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
بنى طرفى ياسمن تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 59
خدادادى كهلان پرى تا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 48
كريمى موقر محمد مهدى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 21
راشدى على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
صالحى زهرا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
كمالى عليرضا ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 20
محمدى فرزانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 21
قاسمى هانيه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
فرجى عليرضا انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
متقى موفق نفيسه انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
بنجاب مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بشيرى زاهد روژان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 73
ميرزاجانى يونس ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
عبدالرحمنى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
كوثرى صفا عطيه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
صفى نيا پويا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
كانونى ثابت سارا تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
پرچمى منصور حامد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
صادق پور محمدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 34
هاشمى امير عباس ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
گلبرگى حقگو سكينه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
معتقد محمد رضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
زرينى امير حسين ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 34
منصورى صحت محمد مهدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 43
بخشى زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
عبدى حانيه تجربی پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال کانونی 41
منوچهريان حسن ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 51
شعبانى امير محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 29
محمد خانى محمد حسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 69
سيفى مريم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
سادات سيده زهرا انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 36
ايپكى جو صادق ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 1سال کانونی 16
زنگنه سپيده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
مخدومى زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
وحدتى امير حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
شمسى معصومه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
فاميل تجزيه چى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
زنگنه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
حبيبى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 36
رجائى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 19
عزيزيان انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
شكرى صفا ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
افروزى منصور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
صادقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
نوروزى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
نظرى جلال ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
جهانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
مظاهرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 8
الماسى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
نظرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
كشورى شريف تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
كاشى نهنجى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
مددى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
كمال وند تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 36
ابراهيمى شوكيان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
كرمى انسانی علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
خلوجينى هنر ارتباطتصويري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
فريدى نباتى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
احمدى دهر ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان همدان پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 2سال کانونی 40
رضايى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
كاويانى راد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
نادربگى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
مشايخى پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
احمدى هنر نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
صاحبان ملكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
صفايى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
يعقوبى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سليمانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
زمانى صفا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 40
حاجيان انسانی فلسفه / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
سبحانى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 25
باقرى ریاضی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
امين منش ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
گليان ریاضی مهندسي تعميرونگهداري هواپيما / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 7سال کانونی 112
رحيمى افلاك انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
رجبى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
صالح زاده تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
مستقيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
جعفرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
كمره ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
كهيايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
رحيميان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 36
به خبر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
سليمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
شايگانى هنر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
كرمى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
بخشايى شهربابكى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 54
محمدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 78
مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 54
فرجى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
بهرامى روان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
منوچهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
تكرلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
سليمانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
خدادادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
رنجبران انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
ايزدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
منصورى عزت انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
امين ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
خدابنده لويى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
دلگرم تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 38
كوثرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
بياتى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
فريد طلب انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 26
صادقيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
بابايى لطفى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 24
حقيقت طالب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
خدابنده لو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
طاهريان هنر طراحي پارچه / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
حيدرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
سلطانى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
عبدالهى نيكو انسانی فلسفه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
نجفى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 33
آشفته ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
سيفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
فتحى زادان تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 53
اسماعيلى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 18
بهراملو تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
حسين ابادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
نوريون ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 57
دهقانى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 8
نايبى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
مرادجو همدانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 59
لطفى خجسته ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
خوشبخت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
باخترى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
كرمى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 69
ثابتى صالح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
تيمورى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
مهر پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
گنجى هنر نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
مرادى عزتى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
اسدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 25
پوينده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
حسن نژاد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 42
هيكلى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
سيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
ايوبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 69
حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
عباسى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
رهگشا تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 30
قاسمى نيما انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
گروسيان ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
مسكوك ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
رفيع نيا انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
طاهرى طجر تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
ربيعى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 32
عوض بيگى تجربی دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 56
آزادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
صادقى هدايت انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
سحر خيز ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
اهور ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
غلامى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
ذوالفقارى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
روناسى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
بختيارى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
روناسى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
ولدى هنر نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
لطفى هنر نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
فرجى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
بهرامى شكيب ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
عبهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 49
كريمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
باقرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
كرمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
دينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
چهاردولى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
حق شناس ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
سماواتيان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
ابراهيمى انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 12
فرامرزى گل چين تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
شكيبانيا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 34
منصورى عبد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 28
فخيمى اكمل ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
حسينى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
رحيمى يگانه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
احمدى مشعوف انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
بهرامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 25
ديدارى مهوار انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 35
پيريان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
نظرى آرا تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
يوسفيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
فخرايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 32
آژده انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
فاروق انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
بياتى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
قاسمى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 42
سلطانى سرمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
شمايلى ریاضی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 41
قربانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
زارعى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
يوسفيان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
نوروزى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 68
سپهر سيد قاسمى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
سيفى زارعى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
جوهركش ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 45
كاظمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 45
قربانى واقعى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 33
مهربانى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 17
كلهرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
تجزه چى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
سيفى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
رحمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 35
اميرى بنياد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
آقاجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 33
اسماعيلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
قاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
شايگان مشفق ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 2سال کانونی 22
نورى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 11
خالرى پيمان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
زنگنه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
زندى نامدار تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
پيشه ور حسابى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 21
جمشيدى فر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 36
داورى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 42
تركمان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 26
توكلى ميهن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 26
جشنانى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 27
خزاعى صبور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 10
اصلانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
ظهيرنيا ریاضی مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 27
لباف ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 49
رجبى حقگو انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
كرمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
زنگنه انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
باخدا هنر نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ميرزايى پارسا انسانی علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
زيورى رنجبر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 28
گروسيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
رستمى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 33
نرگسى انسانی علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
جبارى مهربان تجربی زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
معصومى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
يعقوبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
چهاردولى هنر نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
حجازى پور انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 14
زارعى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
علومى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
اسد بيگى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
سياهوشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
اميرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
عظيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 29
صادقيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
ارجى پور تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 34
باقريه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 37
عزيزى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
اشرفى پور تجربی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 52
رزاقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 37
سورى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 59
نعمتى بهار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 55
كلاهچى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 41
قاسمى نسب ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 7
ظهير نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 21
انصارى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 75
ساغريچيان ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
مقدس تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 41
حكيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 48
كرمى فرد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
رضائيان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
موچشى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
فضلى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
جليليان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 49
حيدر شعارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 26
بيات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 17
حسينلو ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 75
همائى لطف ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 33
مظاهرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
ربانى يكتا انسانی مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 14
نوريه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 31
مرتضايى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
طاهرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
قديمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 58
خدابخشيان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 26
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
صفرى برزيده ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
معصومى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
روحانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
زارعى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
اميدى راد ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
اسدى عزيز آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 56
شاهبداغى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
ترابى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
بهرام گويا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
مقام محمودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 40
رضوانى جلال تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
يادگارى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
سپهرى انسانی علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 33
حسينى درافشان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
عبداله زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
سيفى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 5سال کانونی 43
قنديان ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
حيدرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
رفتارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 40
شير افكن تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
مختارى ریاضی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال کانونی 21
هدايتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
بيرامى نيا ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
كيهانى كمال ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
ابوالمعالى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 32
دشتيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
نبوى همدانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
سابعى تجربی علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 48
محمد خانى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
عباسى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 8
رنجبران ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 33
مرادى مرادپور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
درويشى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
باب الحوائجى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
نظرى دلجو انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
جلال ونديان تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 37
شهلايى سيد حسنى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 40
شهريارى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
طالبى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 14
تاجداريان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
طباطبائى مهر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
نانكلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 3سال کانونی 39
مرادى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
طاهرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 3سال کانونی 65
كوكبى بصير ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
يارم طاقلو ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
شااحمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 3سال کانونی 40
محمودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 42
فضائلى امجد انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
جابرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
زنگنه تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 73
ستارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
فتاحى زعيم انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
شريعتى نژاد ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
كرمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال کانونی 27
بلورچى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
احقر تجربی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
الياسى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
طلعتى امين انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
لاهوتى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
زنگنه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
بيات ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
گيلان دوست تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 40
كريميان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 20
اسدبيگى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
عقيقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 4سال کانونی 48
عطارد ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
عربى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 84
رحيمى منظم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
سره وندى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
كريمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
معالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
مختارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 34
بهراميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 35
قهرمانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
سنگى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 36
نوروزى نيا ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
احمد خانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
بابايى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
معماريان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 19
شمس والا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 34
شادفر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
اكبرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
زارعى كوشيار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 19
پشمكيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 8سال کانونی 109
شفق ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
روشن تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 49
فرهادى زاده ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
ياورى بذل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال کانونی 37
گلابتونچى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
نديمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
حسينى فرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
طريقتى شايسته ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سردارى بذل تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
خدمتى واشورى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 36
دهقانپور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
احمدى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
علوى نيا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 3سال کانونی 31
صابريون ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
بيان خمجينى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
خانيان پيروز ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
اصانلو تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال کانونی 30
حسن زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
دوست پرست تجربی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
تجره ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
شكرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال کانونی 56
چلوئيان تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
سپهرى نيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
اسدبگى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 39
حمزه پور انسانی علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
ابوالحسنى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال کانونی 42
كرمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 41
نيكو خوى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 56
پور مجاهد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 34
امينى اقليم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 15
سرايى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
قاسمى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
ديارى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
هاشمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 2سال کانونی 26
منصورى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك 1سال کانونی 10
اهور ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
يوسف وند ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
نوربخش ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
خاكى زاده ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 30
اورامن تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 43
عبدالهى نيكو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 41
طبيبى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
ترابى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
قراگوزلو ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
نيكو خوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
شفائى مهر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
زارعى ریاضی روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
عزالدين ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
رنجبر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
مرادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 14
طبقيان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
معصومى جلال ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
نادرى سرشت ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 23
حسينى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 34
نيازى مقدم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 65
همراه جو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 46
رضايى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 13
حيدرى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 12
بحيرائى تجربی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
سنگرى گلزار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 29
صاحبى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
طاوسى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال کانونی 35
بياتيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 8
دلارام ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 17
كمالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 18
بختيارى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
نقى زاده حسنوند انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 12
طهماسبى معز ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
فدايى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 18
ميرزائى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
زابلى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
كاظمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 16
آبسالان تجربی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
باقرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 25
الوندى نيك ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 19
حيدرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 33
خليلى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
سرو عزيزى نيكو ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
محمدى دوست ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
كرمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
فقيه دانا انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 14
عباسپور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
رحمانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 12
عزيزى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
افشارنيا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
قادرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
ظهير نيا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
زارعى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 52
قاسميان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 20
رنجبران تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
قاسمى وقار ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
يوسفى ايورفى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 15
خضريان ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
بهرامى خرم تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
مرادى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
ژاله ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 21
سالوند ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 2سال کانونی 20
سمواتى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
تيمورزاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
شير عليپور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
فلاح ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 44
تجره ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 45
همايونى سرور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 15
وفايى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
بودلايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 24
اميرى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 2سال کانونی 32
افشار ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
ختار ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
الهيارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
حبيبيانى زند تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
خدابنده لو انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 14
شعبانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 1سال کانونی 17
فرزانه فر ریاضی مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 1سال کانونی 6
نوروزى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
خاكى زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 39
عباسى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
مرادى قدس ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
حضرتى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
شيرى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
قديمى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
اسدى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ربانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 50
عافيتى فيض ریاضی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 1سال کانونی 25
صلصالى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 14
دهقانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
اكبرى جهانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
صادقى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 38
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
اسديان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 1سال کانونی 14
دژگرد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 44
فلاحى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
خوش حساب ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
شايسته كار تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
غلامى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 12
پورعراقيان ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
رستم پور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 22
محمدى ریاضی فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
فيض برازنده انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 17
دلاورى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
آرتيمانى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 1سال کانونی 11
خدايارى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 1سال کانونی 13
اسماعيلى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
بيژنگى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
بند على تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
زرين تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
قيطرانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
زارعى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 2سال کانونی 20
كهيانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 5
مرادى مروج ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
دولت دوست ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
شعبانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
كرمى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
افشار فرنيا ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 22
الوان تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 43
دهقانى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 2سال کانونی 32
حيدرى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
جانپرورى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 2سال کانونی 23
مرادى فضل ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
احمدى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 3سال کانونی 36
هنرجو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 33
قلى زاده تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
گيلان دوست تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 3سال کانونی 44
محمدى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
سلطانى نيا تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
رضايى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 1سال کانونی 19
مرتضوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
صباح نيا ریاضی مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 10
كرمى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
شايسته منش ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي عمران وتوسعه-همدان 2سال کانونی 36
كيانى تجربی زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 16
معصوميان تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 3سال کانونی 34
جلاليان تجربی علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 23
پرويزى شايسته تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 3سال کانونی 31
حيدرى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 12
سعيدى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
اهن بر تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
گودرزى تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 23
طاهرى جبيب تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 20
چهاردولى ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
حسنى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 22
خانلرى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
شكريان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
سرمدى پور تجربی زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
سيدى تبار تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 41
پاى رنج تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 3سال کانونی 37
شريفى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
طاعتى غفور تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 16
بيگ محمدى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
ده پهلوان تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
ميرابيان تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 3سال کانونی 23
امامى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 2سال کانونی 21
جعفرى پور تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 2سال کانونی 33
شكرى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 37
سپهر تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
قديمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
قمريان تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
مالمير تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
تسليمى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 2سال کانونی 18
رسولى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 15
باب الحوائجى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 2سال کانونی 27
پارسايى بهمنش تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
خسروى زاده تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 15
رستمى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 1سال کانونی 5
اقدسى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 17
وليان تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 1سال کانونی 11
خليلى احمر تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 18
معصومى نهاد تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي همدان 1سال کانونی 11
نيازى وحدتى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 12
سماواتيان تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
اردلانى تجربی اقيانوس شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16