خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شريفى سيداحمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
قاسمى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
شمسى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
افضلى محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
رضايى مرضيه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 45
پورمحمد اميرمسعود تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
محمدى رضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
فرجى فائزه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
افشاريان محسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
سرمدى على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 29
ايرانشاهى مهديه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مرکزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
رضايى فايزه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
اكبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 42
غلامى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
زيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 64
خليلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 23
رحمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 34
عابدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 45
رجبيان ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
بهرامى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 20
طاهرى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خمين / مناطق محروم-بومي خمين دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 23