سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سنندج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پوريا مهرسا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
حسينى فريده انسانی فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
اسدى سيدآلان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
افضلى عرفان ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
نورى فريد هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 19
نيازى الميرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 59
ملايى رومينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
تكيه خواه سيد محمد رضا انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
عزيزى سارينا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 6سال کانونی 112
ابراهيمى سهند تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 78
مرادپور بابك تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
ميراحمدى آرمين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 41
اسكندرى زانيار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 37
سرفرازى حميد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
دهزنى رمان انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
زندى پويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 81
مروتى آنيتا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 63
ملكى ايمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 58
محمدى شايان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 113
زرين بيان راحله ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
محمدى ثنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
اسدى اسرا انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سالارفاتحى فريد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 63
يوزى اميد هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 7
علائى ساريه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
چراغى مجتبى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
گلى سميرا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 35
سوارى سارينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
عبدى هاوژين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
نورمحمدى وحيد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 4سال کانونی 62
نورى پژمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 15
جهانگيرى سينا انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
مرادى كامران ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
شيرزاده ميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 57
صفرى سارا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
رستمى پيام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
عبداللهى آريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 38
قربانى سيدمظهر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
ساعد آروين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 32
عنايتى فريد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 49
زرى ژوان زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
تركمندى محمدشاهين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
محمدى شيرين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
ناصرى ثنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
قناعت سارا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
مارابى نيما تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 71
ساعدپناه كوثر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
نجفى فرزام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
بابان زاده رضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
حسينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 42
اسدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
صيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
خوشيار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 80
غفارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
ذكريايى نسب انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
قادرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 19
حدودى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 28
نورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
شكرى ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
سبحانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 37
هنرآوازى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
صالحى صاحب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
اله ويسى انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
فرزين پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 45
مطلبى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 60
بابايى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
حسن زاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
پيك تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 59
احمدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 47
رشيدى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
پيره تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 26
رضايى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 66
ساعدى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 20
مشهدى بابايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 71
ويسى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 55
بهنورد تجربی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
قلى زاده گردرودبار انسانی روزنامه نگاري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
پروا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 58
مردانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
كنعانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 59
ويسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 48
صالحى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 54
امينى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 3سال کانونی 38
محسن پور تجربی دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 40
شهبازى انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
زرين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 45
ذكريايى نژاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
غلامى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 71
رنجبرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
مجيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 60
شريفى انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
اسدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 54
زرنشان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 29
عمويى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 44
شهابى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
تهاجمى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 30
امينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
مراديانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 50
قادرى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 12
زمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
رسولى انسانی فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
زمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 93
كاظمى انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
لطفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
فضلى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 55
شيخ اسمعيلى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 55
موسوى صفاخانه ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 62
قاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
ساعدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 63
طاووسى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 5سال کانونی 83
رخزاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 8سال کانونی 154
شيخ احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
محمدزاده انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
فرازى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
كشكولى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
دباغ تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
اصلانى ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 34
يونسى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
صيادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
بيانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
بهرامى انسانی مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 6
رحيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
زارعى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 38
ايوبى اميرآباد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
شارقى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 8سال کانونی 113
آقا جانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
جليلى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
عزيزآمان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
آقا محمدى تجربی دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
خزپوش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 62
بزرگپور تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 6
ربيعى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
قانعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 42
برازنده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 93
سليمى زند انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 87
هاشمى نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
جعفرى رمشتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
فياضى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
بنفشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 73
محمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 91
هنردان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 10سال کانونی 171
فرخى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
شيرمحمدى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 69
رسول پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
فيضى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
سميعى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 28
خالديان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 72
محبوبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 101
محمدى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 31
مشرفى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
مارابى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 77
قانعى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
صادقى تجربی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
درويشى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
يارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
غزلى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
جراحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
محمديان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
صنعتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
احمدى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 38
رنج پرور تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 76
زمانى فر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
عبدالملكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
حبيبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
نادرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 38
اسدالله زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 68
زندى فر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 52
محمدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
فروزنده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
اسدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
رزمان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
فرد مقدم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
تورانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
غربى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 73
زارعى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
ميرزائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
مرادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
يونسى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 25
گفتارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 61
محمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 35
گازرانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
محمودى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 57
هاجى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
برازى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
كوهزاد انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
صحافى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 46
ميرزامرادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
رضايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
منصورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
وريخانى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
زارعى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
ايمان زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
خالدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
زينت گرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
فيروزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
پرگال تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 42
كاظمى كيله گلان انسانی مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 6
امينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
عليخانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
فتحى يونسى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 41
احمدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
مظفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 54
آجيلى انسانی فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
شاه اويسى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
درستكار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
محمدى خواه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
خشنود ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
حاتمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شريفى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 72
باسامى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 41
زندكريمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 77
سيجانيونيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
اميرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
زندى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
شهامت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 41
محمد زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 40
سيف پناهى انسانی جغرافيا / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
قوامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
كرمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 15
معاذى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 8سال کانونی 80
صيدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
قادرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
خيمه دوزى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 75
امانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 53
فلاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
عزيز تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 34
ناصرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
كيانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
نيكومنش تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 29
نصيرى فر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
هوشيار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 43
مالك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 59
صمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 62
طهماسبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 52
رحيمى دره باغ ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
معتمد وزيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 3سال کانونی 46
حسنه انسانی فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
كريمى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 37
احمدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
فرجى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
بدروديان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
شريعتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
بزرگ اميد تجربی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 66
والى زاده اردلان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
قبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
ميراحمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال کانونی 17
صداقت تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 77
خدامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 3سال کانونی 41
يارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
صمدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
رحيمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
ارشدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 25
الله ويسى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 94
هاجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 9
حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
ساعدموچشى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
كرمى نياز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 46
زمانى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
مولانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
خامسى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
بهرامى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 18
ملك الاكلامى ناصرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
صادقى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 26
ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
كنعانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 1سال کانونی 21
نصيرى هانيس تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
رحمتى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
دارايى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 18
رحمانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
مينايى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
بايزيدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 90
اعتماد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 13
اميرى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمدى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
لطيفى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
حسينى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
صادقى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 21
اسدنژاد ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
على نژاد ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
پشانى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 13
فتحى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
حميدى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
زندى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
طهماسبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 55
آذر تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
قادرى كره سى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 15
هاشمى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
پوراحمد ریاضی فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
همتى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
خدرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال کانونی 34
امانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
آزادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
سيفى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
اسدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
محمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
مظهرى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
فتحى تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
جبرئيلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
سليمى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سفاحى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
نادزى باغبانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 20
انصارى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 31
قصلانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
على خانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
زنورى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
كريمى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سرورى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
رحيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 55
كيانى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
رحيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
بختيارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
مرادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
محمدى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
اسدى تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
فاضل نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
مردانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 54
وكيلى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
ساعدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
مصطفايى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
قاسميان تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
حسامى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 22
بگوند تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
روحى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
كرمى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
محمودى كردستانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 18
ابراهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
رسولى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
خوشكلام ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 12
حاجى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
ادب آموز ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 15
نادر محمودى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 42
بهمنى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
محيى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
شادى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
مردوخيان ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
دهقانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
بشيرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 8
شريعتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
افتقار تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 21
انصارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 6سال کانونی 81
سلطانى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
حفصى كردستانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 47
رضوى تجربی زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
اسدى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
زارع تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
سورى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
قريشى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
نقشبندى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
مرادى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
اسدى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 26
طاهرنژاديانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
خضرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
امجدى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 57
سرفرازيان تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 34
بنى بشر ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 13
ظريف ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
حسنى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
قماشى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 39
خسرونژاد تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
زارعى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
بهرامى تجربی زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
پركاليان تجربی زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
مبشرى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
ملائى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
پورقباد تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
سعيدى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
فلاح تجربی زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
زارعى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
موسيوند تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمدى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
زندى تجربی علوم ومهندسي خاک - دانشگاه کردستان -سنندج دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شهسوارى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
رضوان فر تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
رضايى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11