كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كردكوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آقاجانى فرامرز ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
كمى عارفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
حسينى لاريجانى سيده زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 11
تبرائى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 15
حسينى سيد محمد مهدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 58
حسينى سيد محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
بنى هاشمى سيد حسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 12
كياء ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
هاشمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
كشاورز ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
شريفى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
مسعودى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
تراج تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
مهديان تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 52
مومن ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
نوريانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
شهمرادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
حسام تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 10