مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مينودشت

يوسف زاده متين

يوسف زاده متين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرامرزى ابوطالب

فرامرزى ابوطالب

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
ميردوستى سيده مطهره

ميردوستى سيده مطهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى مصطفى

حسينى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جامكى  فائزه

جامكى فائزه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان گلستان

7سال کانونی / 133 آزمون

انسانی
سرايلو منصوره

سرايلو منصوره

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سرايلو محدثه

سرايلو محدثه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مصطفى لو مريم

مصطفى لو مريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آذرگون

آذرگون

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
درياكرد

درياكرد

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرى كيا

اميرى كيا

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غريب

غريب

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مستانى

مستانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينى كوهى

حسينى كوهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
وزيرى دوزين

وزيرى دوزين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميرشاهى

ميرشاهى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجيلر

حاجيلر

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
گرايلو

گرايلو

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مصطفى لو

مصطفى لو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى ورچشمه

حسينى ورچشمه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عرب

عرب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورى

نورى

معماري داخلي / دانشگاه هنر / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
سندگل

سندگل

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قزلسفلو

قزلسفلو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سراوانى

سراوانى

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قزلسفلو

قزلسفلو

علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نورى

نورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بورمند

بورمند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميرى كيا

اميرى كيا

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاه بيكى

شاه بيكى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرامرزى پلنگر

فرامرزى پلنگر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سراوانى

سراوانى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرامرزى پلنگر

فرامرزى پلنگر

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهمرادى

شهمرادى

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قره جانلو

قره جانلو

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی